Pogled kadrovskih strokovnjakov na zaposlovanje starejših

Študentke magistrskega študija psihologije so raziskovale, kakšne izkušnje imajo kadroviki v kadrovskih agencijah s selekcijo starejših kandidatov. Zanimalo jih je, ali zaznavajo več prednosti ali ovir, če obstajajo kakšne razlike v selekcijskem postopku pri zaposlovanju starejših oseb ter če naročniki postavljajo zahteve glede starosti kandidatov. V ta namen so izvedle strukturirane intervjuje z dvanajstimi slovenskimi kadroviki. Na podlagi intervjujev so zaključile, da kadroviki pogosto poročajo o vplivu stereotipov in predsodkov o starostnikih na zahteve naročnikov glede starosti kandidatov. V selekcijskem postopku načeloma ne delajo razlik, vendar nekateri kadroviki poročajo o tem, da so nekoliko bolj pozorni na vidike računalniške pismenosti, splošne energije in zdravja. Kadroviki izpostavljajo tako ovire kot prednosti zaposlovanja starejših, pri čemer so ovire pogosto vezane na stereotipe in predsodke, zakoreninjene v delodajalcih. Ključnega pomena je sicer ustreznost kandidata za razpisano delovno mesto, ne glede na njegovo starost. Več o njihovih rezultatih in zaključkih pa si lahko ogledate na spodnjem posterju ali pa si preberete celoten članek.