Fokusne skupine

V številnih organizacijah, še posebej pa v strogo hierarhično organiziranih, se od zaposlenih pričakuje, da nadrejenim podajajo povratno informacijo, ki jo ti prenesejo svojim nadrejenim in kadrovski službi. Ob tem jo lahko napačno interpretirajo, jo zanalašč spreminjajo ali celo zadržijo zase, vodstvo in kadrovska služba pa na tak način izgubita dragocen del informacij. Ker se je v večjih organizacijah pogosto težko pogovoriti z vsakim posameznikom,  nam lahko povratno informacijo v organizirani obliki podajo le nekateri od zaposlenih, zbrani v – fokusni skupini.

V procesu upravljanja s človeškimi viri so fokusne skupine široko uporabne. Med drugim nam ta metoda nudi obogatitev rezultatov vprašalnikov (npr. pred letnimi razgovori, ob evalvacijah) ter nove perspektive o izbranih tematikah. Uporabna je tudi za zbiranje povratnih informacij o uvedbi pilotnih programov, za merjenje organizacijske klime, v procesu analize dela, pri ugotavljanju želja in potreb zaposlenih ali pri ustvarjanju okvirja za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih.

Če želite izvedeti več o samem poteku izvedbe ter konkretnem primeru, kako lahko izvajamo fokusne skupine, pa vas vabimo k branju seminarske naloge Žana Lepa.