Zakaj izobraževati starejše zaposlene za uporabo tehnologije?

Porast uporabe informacij in tehnologije ter prehod od proizvodnih k storitvenim in tehnološko usmerjenim dejavnostim sta spremenila mnoga delovna mesta in zahteve zaposlenih. Od zaposlenih se pričakuje, da imajo več specifičnih znanj, izkušenj in da znajo upravljati s tehnologijo tudi na delovnih mestih, kjer v preteklosti tovrstno znanje morda ni bilo potrebno. Pri tem starejši zaposleni predstavljajo posebno populacijo, saj se v določenih fizičnih, senzornih in kognitivnih lastnostih razlikujejo od mlajših zaposlenih.

Študentke psihologije so v svoji raziskavi poudarile pomen dodatnih izobraževanj za starejše zaposlene in izpostavile nekatera pomembna vprašanja. Več o tem si lahko preberete v spodnji infografiki, bolj podrobno pa v članku z naslovom Zakaj izobraževati starejše zaposlene za uporabo tehnologije na delovnem mestu.