Izhodni intervju

V preteklih letih so mnogi kadrovski strokovnjaki in drugi raziskovalci želeli priti do spoznanja, kaj pripelje navidezno zadovoljnega zaposlenega do tega, da prostovoljno poda svojo odpoved. V ta namen so se razvili izhodni intervjuji, ki danes predstavljajo enega najbolj razširjenih načinov zbiranja povratnih informacij s strani odhajajočih zaposlenih. So namreč edinstvena priložnost za zbiranje in analizo mnenj (bodisi prostovoljno ali neprostovoljno) odhajajočih zaposlenih, ki so pri podajanju svojih odgovorov običajno bolj zgovorni in objektivni.

Povezana slika

Izhodni intervjuji imajo več funkcij, saj nam lahko pomagajo odkriti resnične razloge za prostovoljni odhod zaposlenega, lahko pa nam tudi pomagajo prepričati zaposlenega, naj ostane, v kolikor v podjetju obstaja želja po tem. Poleg tega nam lahko pomagajo tudi pri pridobivanju informacij, ki so v pomoč pri odkrivanju težav znotraj podjetja in njihovem izboljšanju.

Več o samih začetkih izhodnih intervjujev, postopku in njegovih omejitvah pa v seminarski nalogi Katje Habuš.