Priden in zgovoren – kaj si bodo mislili drugi?

V družbi, polni stereotipov, se moramo zavedati, da imajo lahko le-ti velik vpliv in posledice, še posebej v primeru rizičnih skupin, kot so starejši zaposleni. Raziskave namreč kažejo, da verjamejo, da jih drugi opisujejo kot manj produktivne, manj motivirane, manj ustvarjalne in energične, manj prilagodljive in fleksibilne za spremembe ter kot osebe, ki jim učenje in delovne naloge vzamejo več časa kot drugim. V primeru, da ti zaposleni naštete stereotipe ponotranjijo, se začnejo v skladu z njimi tudi obnašati, kar pa vpliva na njihovo delovno učinkovitost, motivacijo in psihološko blagostanje.

Študentke magistrskega študija psihologije je v njihovi raziskavi zanimalo, katere metastereotipe starejši zaposleni v Sloveniji imajo in kako se le-ti povezujejo z njihovimi osebnostnimi lastnostmi ter lokusom kontrole oz. občutkom nadzora nad lastnim življenjem. Preko teh povezav bi namreč lahko ugotovili, kateri posamezniki so bolj rizični za razvoj večjega števila metastereotipov in hkrati podvrženi večjemu vplivu negativnih metastereotipov. Ker večina stereotipov o starejših ni resničnih, bi te ugotovitve lahko pomenile pomembno usmeritev za nadaljnje delo s starejšimi zaposlenimi. Vabljeni k pregledu raziskave in ugotovitev na spodnji infografiki, bolj podrobno pa si lahko raziskavo preberete v članku Priden in zgovoren – Kaj si bodo mislili drugi?