Kako učinkoviti so interdisciplinarni timi v zdravstvu?

Način obravnave bolnikov se je v zadnjih desetletjih začel pomikati v smeri interdisciplinarnosti, kar je povezano tako z razvojem stroke in tehnologije kot tudi z večjo osveščenostjo in pričakovanji ljudi. Znotraj zdravstvenega področja je interdisciplinarno sodelovanje opredeljeno kot skupina strokovnjakov z različnih področij, ki se redno povezujejo z namenom oskrbe, usmerjene na bolnika in njegovo družino v okviru določenega oddelka ali programa. Takšen tim najpogosteje sestavljajo zdravniki, medicinske sestre, farmacevti, socialni delavci, psihologi, delovni in fizioterapevti.

Interdisciplinarni način dela na področju zdravstva je pomemben tako z vidika oskrbe bolnikov kot z vidika članov tima. Kot primer lahko navedemo eno od ameriških bolnišnic, kjer so v akutnem timu za oskrbo starejših uvedli interdisciplinarne vizite ob bolnikovi postelji. Pri članih tima so ugotavljali, kakšna je njihova zaznava timskega delovanja v primerjavi z drugim timom, kjer takšnih vizit niso imeli. Ugotovili so, da so člani akutnega tima po uvedbi te intervence poročali o boljšem razumevanju načrta bolnikove oskrbe, o večji učinkovitosti in varnosti slednje, o izboljšani komunikaciji tako z bolnikovo družino kot s sodelavci ter tudi o večjem zadovoljstvu z delom.

Delo v interdisciplinarnem zdravstvenem timu lahko prinaša mnoge izzive, s katerimi se timi na drugih področjih morda ne srečujejo, npr. spori zaradi prekrivanja nalog posameznih poklicnih skupin ter načrtovanje in sprejemanje odločitev ob hkratnem zagotavljanju ustrezne kvalitete oskrbe. Kljub temu pa ima lahko takšno delo tudi mnoge prednosti. Z vidika bolnika je obravnava celostna in intenzivna, zaradi česar je tudi njen učinek lahko precej večji. Bolniki pogosto povedo, da so prijetno presenečeni in zadovoljni s takšnim načinom dela, četudi se nekatere njihove težave niso izboljšale glede na začetna pričakovanja. Pomemben vidik delovanja timov je tudi način vodenja. V kolikor je vodja naravnan sodelovalno in usmerjen na potrebe zaposlenih, pripomore k ustvarjanju dobre timske klime, kar posledično vodi k varnejši in učinkovitejši oskrbi bolnikov.

Vabimo vas, da si več zanimivih ugotovitev iz področja interdisciplinarnih timov v zdravstvu, pa tudi iz področja delovanja timov nasploh, preberete v seminarski nalogi Katje Zupančič z naslovom Učinkovitost interdisciplinarnih timov v zdravstvu.