Psihologija dela / Zdravje in dobro počutje

Vpliv brezposelnosti na psihološko počutje posameznika

Brezposelnost ima velik vpliv na počutje posameznika. Pomembno je vedeti, na kak način se bo človek odzval in na kak način si lahko pomaga. V prvi fazi se človek sooča s stresom, potem nastopi faza, v kateri se ukvarja s stvarmi, za katere prej ni imel časa, potem pa nastopi dolgčas. Ko nekaj časa ne najde nove službe, lahko nastopi depresija, posameznik se zapira vase, izgubi upanje, nima motivacije … V tej situaciji lahko poišče pomoč pri Zavodu za zaposlovanje, pri kadrovskem svetovalcu, v pogovoru s prijateljem in si na tak način olajša iskanje nove službe z izboljšano samozavestjo.

V študijskem letu 2017/18 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smeri grafična in medijska tehnika ter grafične in interaktivne komunikacije) pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in asis. Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Karin Čotar, Jaka Fefer, Maj Gajšek in Josipa Krsnik so tako posneli filmček z naslovom Vpliv brezposelnosti na psihološko počutje posameznika.