Vpliv brezposelnosti na psihološko počutje posameznika

Brezposelnost ima velik vpliv na počutje posameznika. Pomembno je vedeti, na kak način se bo človek odzval in na kak način si lahko pomaga. V prvi fazi se človek sooča s stresom, potem nastopi faza, v kateri se ukvarja s stvarmi, za katere prej ni imel časa, potem pa nastopi dolgčas. Ko nekaj časa ne najde nove službe, lahko nastopi depresija, posameznik se zapira vase, izgubi upanje, nima motivacije … V tej situaciji lahko poišče pomoč pri Zavodu za zaposlovanje, pri kadrovskem svetovalcu, v pogovoru s prijateljem in si na tak način olajša iskanje nove službe z izboljšano samozavestjo.

V študijskem letu 2017/18 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smeri grafična in medijska tehnika ter grafične in interaktivne komunikacije) pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in asis. Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Karin Čotar, Jaka Fefer, Maj Gajšek in Josipa Krsnik so tako posneli filmček z naslovom Vpliv brezposelnosti na psihološko počutje posameznika.