Ne pozabimo na mehke veščine (video)

Avtorici besedila in videa: Tinkara Jeršan in Viktorija Perenič

Z nastopom četrte industrijske revolucije je prišlo do velikih sprememb na trgu dela in tako tudi pričakovanj, ki jih imajo delodajalci od kandidatov za zaposlitev. Poleg visoke strokovne teoretične usposobljenosti, so danes na trgu dela pomembne še druge lastnosti delavcev, ki pa v formalnem izobraževanju navadno niso toliko v ospredju. Imenujemo jih mehke veščine. Mehke veščine omogočajo učinkovito prilagajanje spremembam in spopadanje z izzivi, pomembne pa so za uspešnost na vseh delovnih mestih, ne glede na panogo.

Kaj torej so mehke veščine? So spretnosti, ki nam skupaj s teoretičnim znanjem in izkušnjami na delovnem mestu omogočajo uspešnost in zadovoljstvo. Če vas zanima katere mehke veščine iščejo delodajalci, pa si oglejte video Ne pozabimo na mehke veščine.