Karierni hitri zmenki

Zdi se, da se dandanes vse vrti okoli besede hitro. Tako so se, med drugim, na področju dela pojavili karierni hitri zmenki. Kaj so karierni hitri zmenki, komu so namenjeni in ali jih imamo tudi pri nas? Več v današnji objavi, na to temo pa si lahko pogledate tudi video Karierni hitri zmenki.


Kaj so karierni hitri zmenki?

Karierni hitri zmenki so metoda, pri kateri je cilj posameznika ta, da v čim krajšem času spozna in se predstavi čim več potencialnim delodajalcem. Prav tako pa je želja delodajalcev, da lahko v kratkem času spoznajo kar se da veliko kandidatov, ki so lahko ustrezni za opravljanje določenega delovnega mesta v njihovi organizaciji. Za to metodo je značilno, da je zelo časovno ekonomična in učinkovita pri zagotavljanju različnim posameznikom, da se med seboj povežejo (The guide to business speed dating, 2015). Karierni zmenki trajajo različno, lahko traja od dveh do približno deset minut.

Za metodo kariernih hitrih zmenkov je značilno, da je zelo časovno ekonomična in učinkovita pri zagotavljanju različnim posameznikom, da se med seboj povežejo. Vir: Pexels

Karierni hitri zmenki najpogosteje potekajo tako, da se kandidat v začetku sam predstavi. Šele po svoji predstavitvi mu delodajalci začnejo postavljati vprašanja, lahko pa kandidat zastavi vprašanje delodajalcu. Pri tej metodi je bistvenega pomena priprava, saj morajo kandidati na odločilna vprašanja odgovarjati zelo hitro, po drugi strani pa morajo delodajalci postavljati prava vprašanja, da od kandidatov pridobijo najkoristnejše informacije (Fidermuc, 2018). Kandidati morajo preveriti pomembne informacije v zvezi z delodajalcem – kdo sploh je delodajalec, kakšno dejavnost opravlja, kakšna je vizija in poslanstvo podjetja, kakšen poslovni uspeh ima in če je možno, kakšen kader delodajalec sploh išče. Za kandidate je dobro, da preverijo tudi, koliko se njihova znanja, izkušnje in osebnostne lastnosti ujemajo s potrebami delodajalca. Priporočljivo je, da na hitri zmenek kandidati pridejo urejeni (npr. imajo čiste lase, čevlje, urejene nohte). Pred samim hitrim zmenkom je dobro, da kandidati pripravijo kratko, enominutno predstavitev. Na takšni predstavitvi se osredotočijo na svoje veščine in dosežke ter delovne izkušnje, ki so bistvene za konkretnega delodajalca. Dobro je, da razmislijo tudi o dodani vrednosti, ki jo lahko doprinesejo v podjetje in izrazijo motivacijo za delo v organizaciji. Kandidat si lahko tudi v naprej pripravi vprašanja za delodajalca, saj mu v tistem kratkem času, ki ga ima na voljo, morda nobeno vprašanje ne bo prišlo na misel. Ob koncu hitrih zmenkov je priporočeno, da se kandidat delodajalcu zahvali za ponujeno priložnost in mu izroči svoj življenjepis, po možnosti s fotografijo. Delodajalec na hitrih zmenkih namreč sreča veliko kandidatov in si jih bo s pomočjo fotografij lažje zapomnil (Hanžurej, 2018).

V Sloveniji se lahko posamezniki pred dogodkom hitrih zmenkov udeležijo tudi pripravljalne delavnice na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Tam izvejo kako bodo hitri zmenki potekali, kako napisati dober CV, katera vprašanja od delodajalcev lahko pričakujejo, kaj sporočajo s telesno govorico itd. (Fidermuc, 2018).

Komu so karierni zmenki namenjeni?

Karierni hitri zmenki so v širšem namenjeni posameznikom, ki iščejo službo in delodajalcem, ki iščejo zaposlene. Vir: Pixabay

Med ciljno populacijo spadajo brezposelni posamezniki, ki iščejo službo. Ciljno populacijo predstavljajo tudi zaposleni ljudje, ki si morda želijo službo zamenjati zaradi najrazličnejših razlogov (npr. nizka plača, slabi odnosi, monotonost dela). Po drugi strani med ciljno populacijo spadajo tudi delodajalci, ki iščejo dobre zaposlene in jim želijo svojo organizacijo predstaviti.

Med ciljno populacijo spadajo tudi študenti, saj na fakultete prihajajo predstavniki podjetij, ki karierne hitre zmenke izvajajo. Prav tako raziskave kažejo, da bi metodo hitrih zmenkov lahko uporabili v novo oblikovanih skupinah, v začetku semestra, da bi se študentje med seboj bolje spoznali. Glede na znanstvene članke med ciljno populacijo spadajo tudi mentorji in mentoriranci, ki s hitrimi zmenki ugotavljajo možnost medsebojnega sodelovanja.

Potek izvedbe kariernih zmenkov

 • Večina hitrih zmenkov se začne v prostoru, kjer se udeleženci lahko družijo. Tam se pri organizatorju tudi prijavijo k tistim delodajalcem, ki jih želijo podrobneje spoznati in se jim predstaviti.
 • Organizator nato pojasni strukturo in pravila samega dogodka, kjer da večji poudarek na to, koliko časa bodo hitri zmenki trajali. Načeloma slednji trajajo od dve do deset minut.
 • Predstavniki podjetij sedijo v drugi sobi, vsak za svojo mizo. Mize so navadno precej blizu druga drugi. Kandidate postopoma spustijo v ta prostor in vsak izmed njih se usede k delodajalcu, h kateremu se je predhodno prijavil.
 • Kandidati v večini primerov s seboj prinesejo življenjepis in imajo na voljo nekaj minut, da se predstavijo, npr. povejo kje so delali v preteklosti, kje delajo zdaj, kaj bi si želeli delati itd. Če ostane čas, lahko tudi delodajalci kandidatom postavijo nekaj vprašanj ali obratno.
 • Koordinator med tem s štoparico spremlja trajanje hitrih zmenkov in po določenem številu minut naznani pretečen čas.
 • Kandidat se nato premakne k drugemu delodajalcu. Ves postopek poteka toliko časa, dokler se kandidati ne predstavijo vsem želenim delodajalcem.

Omejitve metode

OMEJITVE METODE Z VIDIKA KANDIDATOV

 • Zelo veliko dogajanja

Kandidati se ob velikem številu ljudi in ob samem dogodku lahko počutijo izgubljene in imajo težave s pozornostjo ter koncentracijo. To lahko povzroči, da se predstavijo slabše, kot bi se sicer.

 • Trema in živčnost kandidatov

Kandidati so lahko napeti in imajo tremo zaradi različnih razlogov. Nekateri imajo predvsem težave z védenjem, da bodo imeli na voljo le nekaj minut. Drugi kandidati imajo lahko tremo zato, ker niso vajeni izvajanja lastnih predstavitev in posledično “zmrznejo”, čeprav bi lahko bili sicer zelo ustrezni za določeno delovno mesto. K tremi lahko prispeva tudi neuspešnost kandidata na prejšnjih opravljenih razgovorih.

 • Upad motivacije kandidatov

Po določenem številu hitrih zmenkov lahko kandidati postanejo manj motivirani. Do tega najpogosteje pride zaradi tega, ker se vprašanja delodajalcev ponavljajo. Večina izmed njih se nanaša predvsem na stvari, ki za kandidate niso posebej motivirajoče oziroma ob katerih ne morejo predstaviti svojih močnih lastnosti in svojega doprinosa podjetju. Primeri takšnih vprašanj so: »Ali imate kakšne zdravstvene omejitve?«, »Kakšno plačo pričakujete za to delovno mesto?«, »Ali imate lasten prevoz za prihod na delovno mesto?«.

 • Osebnostne značilnosti kandidatov

Nekateri kandidati imajo zaradi svojih osebnostnih značilnosti lahko več težav, kot drugi. Mednje spadajo npr. introvertirani posamezniki, ki težje vzpostavljajo stike in so bolj zadržani, v primerjavi z bolj ekstravertiranimi osebami. Prav tako imajo pri hitrih zmenkih lahko nekoliko več težav čustveno nestabilne osebe, ki imajo pogosto slabšo samopodobo od čustveno stabilnih posameznikov in hitro spreminjajo razpoloženje.

OMEJITVE Z VIDIKA DELODAJALCEV

 • Postavljanje neustreznih vprašanj delodajalcev

V primeru, da predstavniki podjetij niso dovolj izurjeni pri postavljanju vprašanj, se lahko zgodi, da od kandidatov ne pridobijo tistih informacij, ki bi bile sicer za opravljanje določenega delovnega mesta zelo pomembne.

OMEJITVE Z VIDIKA KANDIDATOV IN DELODAJALCEV

 • Pomanjkanje časa

Udeleženci imajo lahko premalo časa, da se predstavijo. Do tega lahko pride, ker imajo že toliko delovnih izkušenj in znanj, ki jih v tako kratkem času ne zmorejo strniti. Lahko pa imajo težave tudi z ugotavljanjem tega, katere informacije so bistvenega pomena za delodajalca. Npr. ni nujno, da jim v teh nekaj minutah predstavijo vse svoje delovne izkušnje, ampak zgolj tiste, ki so za konkretnega delodajalca relevantne.

Tudi delodajalci imajo v tako kratkem času zelo malo možnosti za postavljanje vprašanj. To vodi do tega, da ne pridobijo realne slike o kandidatu, saj v nekaj minutah zelo težko izvejo, če je kandidat res ustrezen za opravljanje določenega delovnega mesta.

 • Utrujenost kandidatov in predstavnikov podjetij

V primeru velikega števila delodajalcev ter kandidatov na hitrih zmenkih, lahko pride do zelo velike utrujenosti, saj morajo vsi ohranjati zbranost dalj časa. Kandidati se namreč delodajalcem želijo čim bolje predstaviti in odgovarjati na njihova vprašanja, kar od njih pogosto terja veliko energije in napora. Enako pa velja tudi za delodajalce, ki želijo kandidatom postaviti čim boljša vprašanja in vsem nuditi enako kvaliteten karierni hitri zmenek.


V seminarski nalogi Anite Vončina, z naslovom Karierni hitri zmenki, si lahko preberete še več na to temo, najdete pa tudi opis konkretnega primera izvedbe kariernih hitrih zmenkov pri nas.


Viri

Fidermuc, K. (2018). Hitri zmenek je za študente vaja, za brezposelne iskanje službe. Delo. Pridobljeno s https://www.delo.si/delove-podjetniske-zvezde/hitri-zmenki-so-lahko-prva-stopnica-do-sluzbe-105361.html
Hanžurej, M. (2018). Karierno vprašanje: Kako naj se učinkovito predstavim na hitrem zmenku? Delo. Pridobljeno s https://www.delo.si/gospodarstvo/kariera/karierno-vprasanje-kako-naj-se-ucinkovito-predstavim-na-hitrem-zmenku-105363.html
The guide to business speed dating. (2015). Pridobljeno s https://advancednetworking.me/2015/05/14/business-speed-dating/