10 korakov do bolj zelene organizacije

O tem, kaj so zelena delovna mesta, lahko berete v infografiki.


Inforgrafika: Maša Androjna

Živimo v času večjih podnebnih sprememb, ki se dogajajo na vsakodnevni ravni, in dejstvo je, da je za večji del teh sprememb kriv človek. Zato se moramo danes tudi v poslovnem svetu začeti usmerjati v možne rešitve, ki nam bodo na sistemski ravni pomagale, da ohranimo svoj planet v ustreznih razmerah za življenje. Potrebno se je zavedati, da že vpeljava zelo majhnih, zelenih sprememb na delovnem mestu lahko v veliki meri pripomore k skrbi za okolje. V infografiki podajam 10 načinov s področja upravljanja s človeškimi viri, ki vam lahko pomagajo na poti do bolj zelene organizacije.