Psihologija poslovnega oblačenja

Sproščeno poslovno oblačenje (angl. business casual dresscode)  ima zelo velik vpliv tako na zaposlene, kot na zunanje opazovalce in stranke določene organizacije. V tem kratkem prispevku se bom osredotočila predvsem na vpliv sproščenega poslovnega oblačenja na zaposlene.

Sproščeno poslovno oblačenje ima veliko pozitivnih vplivov na zaposlenega, predvsem na njegovo delovno okolje. Zaposleni se v organizacijah, kjer se morajo sproščeno poslovno oblačiti, počutijo bolj kot pomemben del te organizacije in ne kot le majhen delček v hierarhiji, ki jo sestavlja organizacija. Zaradi tega prihaja tudi do sprememb v odnosu do dela in dosežkih zaposlenega, ki se občutno izboljšajo. Prav tako vodje kot bolj kompetentne zaznajo zaposlene, ki so oblečeni bolj poslovno, kar vpliva na odnose v določenem timu.

Ima pa lahko tako oblačenje tudi določene negativne efekte, ki izvirajo iz tega, da se ljudje velikokrat zaznavajo v skladu s tem, kako so oblečeni. Oblačila vplivajo tudi na njihovo zaznavo določenih vlog in nalog, ki jih imajo, predstavljajo pa tudi njihova občutja in določene lastnosti. Zato lahko preveč sproščeno oblačenje negativno vpliva prav na njihovo zaznavo delovnega okolja kot nezahtevnega, sproščenega, kot nekaj, kar ne zahteva napora. To pa posledično vpliva na slabšo izvedbo delovnih nalog. Preveč sproščeno oblačenje vpliva tudi na odnose s kupci in strankami, ki manj zaupajo ljudem, ki so sproščeno oblečeni, in bolj tistim, ki so oblečeni bolj poslovno.

Pomembno je, da so pravila oblačenja v podjetju narejena natančno in v sodelovanju z ljudmi, ki se s tem področjem ukvarjajo. Pomembno pa je tudi, da se pravila oblačenja skladajo z vrednotami podjetja.

workplace-1245776_1920

Prirejeno po:
Franz, T. M. in Norton, S. D. (2001). Investigating Business Casual Dress Policies: Questionnaire Development and Exploratory Research. Applied HRM Research, 6 (2), 79-94.
Gradivo je dostopno na povezavi.

Priredila: Sara Pavlović