Vpliv zelenega delovnega okolja na zaposlene

Infografika: Teja Lazić

Okoljska odgovornost, katere del je tudi zeleno delovno okolje, postaja pomemben dejavnik »preživetja« podjetja ali organizacije v današnjem svetu. Poleg varovanja okolja pa lahko zeleno delovno okolje pozitivno vpliva tudi na zaposlene in njihovo delo – kako, si lahko ogledate v spodnji infografiki.

VIRI:

Lottrup, L., Grahn, P. in Stigsdotter U. K. (2013). Workplace greenery and perceived level of stress: Benefits of access to a green outdoor environtment at the workplace. Landscape and Urban Planning, 110, 5–11.

Moreira, S., Vasconcelos, L. in Santos C. S. (2018). Occupational health indicators: Exploring the social and decent work  dimensions of green jobs in Portugal. Work, 61, 189–209.

Samaranayake, S. U. in De Silva, S. (2010). Effect of green workplace environment on employee performance. V M. T. R. Jayasinghe, P. A. Mendis in R. Dissannayake (ur.), International conference on sustainable built environment (ICSBE 2010) (str. 417– 425). Kandy, Sri Lanka.

Thatcher, A. in Milner, K. (2014). Changes in productivity, psychological wellbeing and physical wellbeing from working in a »green« building. Work, 49, 381 – 393.

Zelena delovna mesta ter varnost in zdravje pri delu: Predvidevanje novih in nastajajočih tveganj, povezanih z novimi tehnologijami, do leta 2020. (2013). Sneto z naslova https://osha.europa.eu/sl/publications/summary-green-jobs-and-occupational-safety-and-health-foresight-new-and-emerging-risks