Ledolomilci oz. “icebreakers”

Pri različnih populacijah ljudi lahko pride do težave, saj prihajajo na usposabljanja oziroma izobraževanja ljudje z že vnaprej postavljenimi pričakovanji, ki se jih je težko znebiti oziroma jih spremeniti. Zato se ljudje, ki delajo s skupinami poslužujejo različnih tehnik, ki olajšajo takšno delo. Mednje spadajo tudi »ledolomilci« (ang. »icebreakers«), ki pomagajo spremeniti ozračje v določeni skupini. Pomagajo tudi pri pritegnitvi takih učencev, ki so nenaklonjeni učnemu procesu, sramežljivi ali pa novi v določeni skupini. Ledolomilce lahko poleg določenih učnih okolij uporabljamo tudi v profesionalnih seminarjih, sestankih, srečanjih in izobraževanjih zaposlenih, kot tudi pri neprofesionalnih skupinah.

Ledolomilce delimo v tri skupine, in sicer:
1. ledolomilci – začetna aktivnost, ki ni nujno povezana s temo izobraževanja,
2. warmers – začetna aktivnost, ki je nujno povezana s temo izobraževanja,
3. re-energisers – vmesne aktivnosti, ki jih uporabimo med izobraževanjem če opazimo upad pozornosti, motivacije pri udeležencih.

Ledolomilci imajo dokazane pozitivne učinke na rezultat pri preverjanju znanja, socialne stike med udeleženci, ki spodbujajo tudi nadaljnje sodelovalno delo na različnih projektih. Ledolomilci omogočajo in pomagajo izvajalcu določenega izobraževanja, da bolj vključi prisotne, spodbuja ustvarjalno mišljenje, izzove kritično mišljenje, ilustrira nove ideje in predstavi novo snov. Primorejo tudi h kohezivnosti skupine, višji stopnji interakcije, spodbujajo pa tudi aktivno sodelovanje pri udeležencih.

Več o ledolomilcih in njihovih lastnostih si lahko preberete v seminarski nalogi, ki jo je napisal Jaša Čebulj.