Zeleno zaposlovanje

O zelenih delovnih mestih lahko berete v infografiki, prav tako pa si v infografiki lahko preberete o tem, kakšen učinek imajo zelena delovna okolja na zaposlene.


Infografika: Urška Sajovic 

V današnji infografiki predstavljamo pojem zelenega zaposlovanja in njegovih najuspešnejših praks.