Si upamo biti ustvarjalni?

Piše: Brina Kuhta

“Ljudje smo po naravi ustvarjalna bitja, a sodobni način življenja in družinsko življenje ne delujejo vedno dobro na ustvarjalnost, ki pa je edino gonilo napredka.” – Eva Boštjančič

Zakaj je ustvarjalnost dan danes tako zatrta? Velik krivec za to je hiter tempo, v katerega je prisiljena današnja družba. Za ustvarjalnost pa posameznik potrebuje čas, saj se mora zamisel namreč poroditi. Vsega ne moremo delati načrtovano, točno ob uri. Pogosto se ideje porajajo popolnoma nepričakovano. Ustvarjalnost je torej nekaj, kar mora okolje spodbujati, začeti pa moramo karseda zgodaj, že z vstopom s šolo.

Kako šolski sistem vpliva na ustvarjalnost?

Šolski sistem nas sili k uniformiranju. Od vrtca, osnovne in srednje šole, do fakultete, šolski sistem premalo spodbuja ustvarjalno in kritično razmišljanje. Učitelji že v osnovnih šolah raje iščejo napake (in jih krizitirajo), kot spodbujajo inovativnost. Kritiziranje pa ubija ustvarjalnost. Ideje zato raje ustrezno ovrednotimo, podamo povratno informacijo in iščemo, kaj je v njej zanimivega in drugačnega. Tudi mladi v srednjih šolah in na fakultetah dobijo premalo spodbud in priložnosti za razvoj ustvarjalnosti, primanjkuje pa jim tudi samoiniciativnosti. Družba nasploh kreativnih idej in drugačnosti ne ceni dovolj – drugačni so pogosto celo kritizirani.

Kakšna organizacija spodbuja ustvarjalnost?

Ključ do ustvarjalnosti je v tem, da znaš v množici poiskati ključne informacije, jih sintetizirati in preoblikovati v nekaj uporabnega, zaradi česar lažje sprejemaš prave odločitve. Za to, pa je potrebno razmišljati “out of the box”, za takšno razmišljanje pa mora posameznik imeti ustrezno, spodbujajoče delovno okolje. Ustvarjalen je lahko zaposleni ki:

  • nima preveč nalog in rokov
  • dobi zadostno količino povratnih informacij za to, kako je neko stvar opravil,
  • ima dostop do osveževanja strokovnega znanja in dovolj časa za raziskovanje,
  • je motiviran in zavzet za delo,
  • si sam načrtuje delovni dan in ga zna in zmore popestriti,
  • je preskrbljen tako, da ima kar največ možnosti povezave s kolegi.

Vse to prinaša v delovno okolju tudi pestrost, veča stopnjo odgovornosti in posledično poveča zadovoljstvo na delovnem mestu.

Prispevek je povzetek pogovora o ustvarjalnosti z Evo Boštjančič, ki je dostopen na povezavi.