Vodenje za opolnomočenje zaposlenih

V spodnji infografiki je predstavljeno vodenje za opolnomočenje zaposlenih. Vabimo vas tudi k branju intervjuja z dr. Evo Boštjančič o ustvarjanju zaupanja s pristnim, avtentičnim vodenjem. Pisali pa smo tudi že o ločevanju avtentičnega in transformacijskega vodenja.


Infografika: Leja Mauko

Opolnomočenje pomeni povečano delovno motivacijo, katere izvor je pozitivna posameznikova usmerjenost v delovno nalogo. Pomeni, da zaposleni dobijo večjo moč, več svobode in informacij pri vključenosti v organizacijo. Predstavlja ključno vlogo za pridobitev konkurenčnih prednosti. Vodja ima v tem procesu pomembno vlogo.

LITERATURA

Cheong, M., Yammarino, F. J., Dionne, S. D., Spain, S. M. in Tsai, C. Y. (2019). A review of the effectiveness of empowering leadership. The Leadership Quarterly, 30(1), 34–58.

Kim, M., Beehr, T. A. in Prewett, M. S. (2018). Employee responses to empowering leadership: A meta-analysis. Journal of Leadership & Organizational Studies, 25(3), 257–276.

Lee, A., Willis, S. in Tian, A. W. (2018). Empowering leadership: A meta‐analytic examination of incremental contribution, mediation, and moderation. Journal of Organizational Behavior, 39(3), 306–325.