“Znanje je največ vredno takrat, ko ga deliš z drugimi.” (Intervju s Tatjano Kolenc)

O mentorstvu na naši strani najdete kar nekaj člankov. Preberete si lahko o e-mentorstvu, lahko pa si ogledate tudi kratek filmček na temo mentorstva.


Avtorica: Tia Mavrič

O mentorstvu sem se tokrat pogovarjala s Tatjano Kolenc – ambasadorko mentorstva, vključevanja in AEIOU voditeljstva prihodnosti, mentorico, avtorico in kolumnistko. Tatjana in njena mentoriranka sta osebi, na kateri marsikdo pomisli, ko beseda teče o mentorstvu, saj je njuno poslanstvo povezovanje, sodelovanje, zaupanje in vseživljenjsko učenje, o tem pa ne le predavata in pišeta, ampak to tudi živita.

Kako bi vi definirali mentorstvo/mentorski odnos?

Mentorstvo je ena najučinkovitejših oblik prenosa oziroma izmenjave znanj in izkušenj ter izgradnje medosebnih odnosov. Je odnos, katerega osnova je medsebojno zaupanje in iskrenost, gonilna sila pa zavzeti, radovedni mentoriranec. Mentorstvo ustvarja izjemno varen prostor, kjer ni napačnih vprašanj, kjer ni napačnih odgovorov in kjer ni nič narobe, če kdaj odgovorov tudi ni. Ni pa dobro, če ni vprašanj. Je učinkovit način razvoja potenciala posameznikov, da bodo znali delati, živeti, sobivati in prevzemati odgovornost za svoja dejanja, za svoj prispevek. Mentoriranje odlično naslavlja pomen sodelovanja in odnosov, ki so ključni za zadovoljstvo in uspeh posameznika na vseh področjih življenja. Je pravi povezovalec različnih potreb, interesov, znanj in izkušenj in izjemno dobro dopolnilo drugim oblikam učenja.

Ste bili tudi sami v mentorskem odnosu? Kakšna je bila vaša izkušnja?

Sama sem bila v mentorskem odnosu na začetku svoje kariere, ko sem, kot pripravnica, dobila svojega prvega mentorja. V resnici sem mentorja dobila prej kot stalno delovno mizo. Nikoli ga ne bom pozabila, naučil me je ogromno stvari. Uvedel me je v delo, ki sem ga kasneje samostojno opravljala, seznanil me je z delovanjem podjetja, sodelavci, poslovnimi partnerji. Pomoč na moji profesionalni poti mi je nudil tudi, ko se je najin uradni mentorski odnos že davno zaključil. Kasneje take neposredne izkušnje nisem več imela, ker je mentorstvo malce zamrlo. Sem se pa trudila biti neformalen mentor svojim sodelavcem tekom celotne profesionalne poti. Mislim, da mi je kar dobro uspevalo. Pogosto se niti ne zavedamo, da smo nekomu mentor niti tega, da imamo okrog sebe tudi sami svoje mentorje. Zato je zelo pomembno, da nenehno delimo svoje znanje in izkušnje in ga tudi sprejemamo. Da smo zvesti svojim načelom, da se vedno držimo reka “walk the talk” saj smo, posebej ko se vzpenjamo na profesionalni in družbeni lestvici, vede ali nevede, s svojim ravnanjem in tudi svojim ne-ravnanjem zgled ljudem okrog sebe. Po zaključku kariere sem se priključila mentorski mreži Združenje manager kot mentorica in sedaj že tretje leto mentoriram kolegice managerke. Pridružila sem se tudi skupinskemu mentorstvu kot mentoriranka in tudi ta izkušnja je bila neprecenljiva, posebej, ker smo znotraj skupine sočasno razvili tudi vrstniško mentorstvo.

Zakaj se odločiti za mentorski odnos?

Kot že rečeno, je mentorstvo izjemno učinkovita metoda medsebojnega učenja in kot taka nepogrešljiva pri osebni in profesionalni rasti posameznika. Gre za bolj ali manj neformalen proces, ki ima svojo osnovno strukturo, istočasno pa udeležencem dovoljuje, da ga prilagodijo svojim potrebam, željam, načinu učenja. Za mentorstvo se je smiselno odločiti na katerikoli karierni stopnički, zagotovo pa ob vseh pomembnejših prelomnicah v življenju, ko sprejemamo pomembnejše odločitve ali enostavno preverjamo, ali smo še na pravi poti ali bi bilo bolje ubrati novo.

Mentor z mentorirancem deli svoje znanje, izkušnje, veščine, uspehe, napake oz. zdrse, dosežke. Mentor je ob mentorirancu, ga vodi v njegovem razvoju, na njegovi poti naprej, pri nadgrajevanju znanj in veščin, ga povezuje z drugimi, ki mu lahko pomagajo, z njim rešuje različne izzive, mu svetuje in mu pomaga pri iskanju rešitev. Krepi njegovo samozavest in spodbuja njegovo neodvisnost. Vsakega od nas v življenju obdajajo ljudje, ki nas, ko želimo karkoli spremeniti, pogosto odvračajo od naših namer, nas opozarjajo na ovire, na to, da z našimi idejami verjetno ne bomo uspeli. Sprašujejo nas zakaj želimo karkoli spremeniti, saj nam gre čisto dobro ipd. Mentorji tega ne bodo nikoli storili temveč vas bodo pri vsem podpirali in spodbujali.

Ko beremo o mentorstvu je poudarek predvsem ne prenosu znanja mentorirancu. Kaj pa lahko skozi mentorstvo pridobi mentor?

Če kje, potem pri mentorstvu velja, da kolikor vložiš, toliko dobiš. To velja za vse udeležence, kajti čar mentorstva je ravno v tem, da pridobijo prav vsi: mentor, mentoriranec, organizator mentorskega programa, organizacije, združenja in širša skupnost. Če se osredotočimo na koristi mentorja, so med poglavitnimi zagotovo nenehno izpopolnjevanje mentorskih veščin, krepitev vodstvenih sposobnosti, krepitev mehkih oziroma človeških veščin (human skills) kot so aktivno poslušanje, empatija, odnosne kompetence. Mentorji krepijo svojo sposobnost in pripravljenost delitve znanj in izkušenj v obliki pripovedovanja zgodb (storytelling), sposobnost dajanja in sprejemanja povratnih informacij. Skozi mentorski odnos se tudi pri mentorjih krepi občutek samozavesti, psihološke odpornosti, cenjenosti v družbi. Preko mentorstva mentorji dobivajo navdih za lasten napredek in spodbudo za vseživljenjsko učenje. Jaz se tekom vsakega mentorskega odnosa iskreno sprašujem, kdo je več pridobil, mentoriranec ali jaz kot mentorica.

Kdo sploh lahko postane mentor? Ali so omejitve glede izkušenj in znanja?

Mentor je lahko vsakdo, ki se je pripravljen vživeti v želje in potrebe drugega, ki je pripravljen deliti svoja znanja in izkušnje, ne da bi karkoli pričakoval v zameno in ki je predvsem pripravljen pokloniti svoj čas. Posebna znanja niso potrebna, se je pa dobro na tak odnos pripraviti, kot se sicer pripravimo na vse svoje vloge v življenju. V te priprave zagotovo sodijo jasni odgovori na vprašanja zakaj želim postati mentor, kaj si pod tem predstavljam, katera znanja, kompetence in izkušnje lahko delim z mentoriranci, kaj sam pričakujem od tega procesa. Pripravljen moraš biti tudi na izzive, ki jih mentorstvo prinaša. Včasih gre za občutek, da morda mentorirancem ne bomo mogli ponuditi vsega, kar od nas pričakujejo še posebej, če ne delujemo na istem področju. Včasih ne bomo imeli odgovorov na vsa njihova vprašanja, kar bomo iskreno priznali in jih napotili na osebe, ki te odgovore imajo. Ali pa se bomo sami poglobili v tematiko in prišli z odgovorom na naslednje srečanje. Mentorji se včasih težko upremo skušnjavi po učenju v smislu učitelj-učenec in po dajanju lastnih nasvetov v prepričanju, da edino ti lahko rešijo izziv mentorirancev. Ne, naši nasveti lahko pomagajo mentorirancem pri osvetlitvi izziva z več zornih kotov, odločitev pa je na strani mentorirancev. In najbolje je, če nasvete podajamo v obliki zgodb. Dokazano namreč je, da ko pripovedujemo zgodbo se v glavi tistega, ki jo posluša, samodejno začnejo iskati lastne rešitve. Največji izziv pa je razpoložljivi čas. Zato naj bo mentorstvo, ko vstopimo vanj, zelo visoko na naši prioritetni lestvici.

So mentoriranci lahko le študenti, oziroma posamezniki na začetku svoje karierne poti?

Mentoriranec je lahko vsakdo ne glede na svojo starost in karierno stopničko na kateri se nahaja. Pomembno je, da v vsakem trenutku ve, kaj želi doseči, v čem želi napredovati in si poišče temu ustreznega mentorja.  V življenju je dobro imeti čim več mentorjev, lahko tudi več sočasno.

V času študija so naši mentorji običajno naši profesorji, ki nam širijo obzorja in nas spodbujajo, da raziskujemo in nenehno premikamo svoje meje in nas na ta način usmerjajo na področja, kje bodo naši potenciali prišli najbolje do izraza. Da si bomo izbrali delo, ki bo najbolje usklajeno z našimi vrednotami in v katerem bomo videli smisel in svoje poslanstvo. Pomagajo nam pri izbiri kariere, odpirajo vrata. So naši meceni in vzorniki. Preden sprejmemo svojo prvo zaposlitev nam mentorji pomagajo iskati odgovore na vprašanja kot so ali je organizacijska kultura delovnega okolja usklajena z mojimi vrednotami, mi bo ta služba pomagala doseči moje dolgoročne karierne cilje, ali to okolje nudi možnosti napredovanja in  nenehnega učenja, bom lahko delal to, kar me resnično zanima in v čemer vidim smisel? Ob začetku kariere se sprašujemo, ali se v delovnem okolju dobro počutimo, kako ustvariti dober odnos s sodelavci, ali mi delo ponuja dovolj izzivov. Ko napredujemo v svoji karieri bi se morali večkrat vprašati, kaj nas pri našem delu navdušuje in kaj nam jemlje energijo, ali si želim napredovati in do kje, ali napredujem kot sem si zamislil in ali mi kariera omogoča, da delam kar je resnično pomembno zame in za druge. Ko se približujemo vrhuncu kariere so pogostejša vprašanja ali in na kakšen način lahko še naprej rastem in kakšna naj bo moja zapuščina.

In pri vseh teh vprašanjih so nepogrešljivi mentorji. In če si bomo poiskali ustrezne mentorje bomo kasneje tudi mi z veseljem pomagali drugim in jim dali to, česar smo bili od svojih mentorjev deležni sami

Kako se pripraviti na mentorstvo? Se sploh lahko?

O pripravah mentorjev smo že nekaj malega povedali kot tudi to, da je za uspeh mentorskega procesa oziroma uresničitev pričakovanj potreben predvsem zavzeti, radovedni mentoriranec. Glavnina priprav je tako zagotovo na njegovi strani, ki si mora odgovoriti na temeljno vprašanje zakaj želi postati mentoriranec, si izbrati mentorja glede na svoje cilje, si osvežiti lastne vrednote, opraviti osebno SWOT analizo, opredeliti SMART cilje v skladu z vrednotami in vedeti kako mu lahko pri njihovi uresničitvi pomaga mentor. Predvsem pa se mora zavezati k lastni proaktivnosti in usmerjanju procesa. Izkazovati mora neustavljivo željo po učenju in rasti, izogibanju nepotrebnim napakam, prepoznavanju in premagovanju ovir, iskanju rešitev, razvijanju miselnosti rasti. Biti mora radoveden, nenehno spraševati, zahtevati in sprejemati povratne informacije in se ob vsem tem zavedati lastne odgovornosti za uresničevanje ciljev.

Kako lahko najdemo mentorja/mentoriranca?

Mentorja oziroma mentoriranca si lahko poiščemo z vključitvijo v  mentorske programe, ki jih organizirajo različna stanovska in podobna združenja, platforme, neprofitne organizacije, FB skupine in tudi vedno več podjetij. Običajno mentorski programi vključujejo več različnih oblik mentorstva (mentorski pari, skupinsko mentorstvo, obratno mentorstvo, vzajemno mentorstvo, vrstniško mentorstvo, začetno mentorstvo itd.) tako, da si lahko vsak izbere obliko, ki mu najbolj ustreza.

Mentorje in mentorirance si lahko izberemo tudi z neposrednim pristopom. V okviru svoje socialne mreže, med sedanjimi in bivšimi sodelavci, prijatelji, na družbenih omrežjih ipd. Predvsem mentoriranci se včasih neposrednemu pristopu izogibajo zaradi morebitne zavrnitve s strani potencialnih mentorjev. Te se sicer zgodijo zelo redko in iz tehtnih razlogov. Bodisi zaradi pomanjkanja časa ali pa ocene mentorjev, da morda niso pravi glede na cilje in pričakovanja mentorirancev. Zato se je smiselno vprašati, kaj izpustimo, če ne vprašamo in ne kaj izgubimo, če smo zavrnjeni

Ne moremo tudi mimo vpliva zdravstvene krize, ki nam je pokazala, da lahko mentorske procese uspešno vodimo tudi na daljavo. Na ta način lahko dobimo mentorja po meri ne glede na lokacijo in tudi fleksibilnost pri vodenju procesa je lahko večja. Tako kot bomo jutri delali od kjerkoli za kogarkoli, si izbirali profesorje po celem svetu, si lahko izbiramo tudi mentorje in mentorirance.

Zakaj toliko svojega časa namenjate ravno mentorstvu?

Vodi me iskrena želja po delitvi vsega, kar znam, kar sem doživela na svoji poti in kar se novega naučim. Mentorstvo je postalo moja strast in poslanstvo. Največje zadovoljstvo mi predstavlja, ko se mentoriranec  uspešno razvija v smeri, ki si jo je sam izbral in ko me v marsičem preraste in tudi sam prevzame vlogo mentorja in s tem na nek način vrača družbi, kar je sam dobil. Ob takem pristopu k mentorstvu se rojevajo tudi mnogi skupni projekti, skupna poslanstva.

Meni osebno se je življenje po prvi izkušnji v vlogi mentorice popolnoma spremenilo.. Zavedala sem se, da je znanje največ vredno takrat, ko ga deliš z drugimi. In ko se zavedaš, da ne veš vsega in da se lahko tudi sam učiš od mlajših. Danes delam stvari, v katerih zares uživam, se lotevam novih izzivov, tudi zato, ker drugače ne bi mogla slediti svojim mentorirancem. Vsakokrat znova se piše izjemna zgodba

Kaj bi želeli sporočiti tistim, ki bi se želeli vključiti v mentorski odnos?

Močno verjamem, da je prihodnost v vseživljenjskem učenju, povezovanju in sodelovanju, v odnosih. V posameznikih, ki so zavzeti, razvojno miselno naravnani in ki se zavedajo odgovornosti za lasten razvoj. Za to pa potrebujejo varno okolje, ki omogoča odkrito, dvosmerno komunikacijo, v katerem se lahko učijo, razvijajo, preizkušajo ideje in delajo napake. Okolje z razvito kulturo povratnih informacij, v katerem lahko gradijo odnose, ki zadovoljujejo njihove primarne in sekundarne potrebe. Vse to uspešno naslavlja mentorska kultura, ker je vključujoča, sodelovalna, usmerjena v učenje in v prihodnost.

In prav širjenje mentorske kulture in prepoznavanje mentorstva kot sestavnega dela sodobnega voditeljstva sva si za poslanstvo izbrali z mojo mentoriranko, sedaj pa že dolgo prijateljico in sopotnico pri uresničevanju skupnega poslanstva, Klaudijo Javornik. V ta namen sva izdali že dve knjigi s področja mentorstva. V prvi knjigi »Z mentorstvom do srčnega voditeljstva« opisujeva svojo mentorsko zgodbo, ki pokaže, kaj vse lahko doseže človek s pomočjo mentorja, če se v odnos poda iskreno, srčno in z resnim namenom, da iz njega potegne kar največ. Druga knjiga pa je vodnik za mentorje in mentorirance z naslovom »Skrivnost srčnega mentorstva«. V njem v sedmih zaokroženih poglavjih opiševa celoten mentorski proces od trenutka, ko se odločimo, da vanj vstopimo do trenutka, ko se poslovimo in gremo v nove zgodbe. Vse skupaj sva nadgradili še z resničnimi mentorskimi zgodbami drugih, ki so že doživeli to izkušnjo in ki delujejo kot mentorji.

Svoje poslanstvo izvajava s predstavitvami mentorstva, delavnicami, s pomočjo pri vpeljevanju mentorskih programov, usposabljanju mentorjev itd. V kratkem pa bo zaživela tudi spletna stran, kot stičišče znanj in dobrih praks na področju mentorstva.