IZŠLA JE NOVA KNJIGA! Kako (še) spodbujati zaposlene: nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž

Photo by Caio on Pexels.com

Ste morda uporabili že vse pristope, ki so bili opisani v prvi izdaji knjige? Nič skrbi. V novi knjigi boste lahko spoznali nove pristope, s katerimi boste popestrili in izboljšali vaše sodelovanje, motiviranje, zaposlovanje in vodenje zaposlenih.

V prvi izdaji knjige – Kako spodbujati zaposlene – psihološki pristopi od A do Ž – ste lahko med drugim našli metode za iskanje idej (npr. hekaton, snovalsko razmišljanje, fokusne skupine), vsakodnevne metode za širjenje strokovnih kompetenc (npr. rotacija delovnih mest, metoda osvetlitve dela, metoda kanvas, intervizija), pristope, ki spodbujajo osebnostni razvoj zaposlenih (npr. metoda 360°, perspektivni pogovor), metode, ki jih lahko uporabimo v selekcijskih postopkih (npr. virtualni ocenjevalni center, karierni hitri zmenki), za izobraževanje (npr. medkulturno usposabljanje, resne igre, spletno izobraževanje) ter tehnike za sprostitev in samospoznavanje (npr. avtogeni trening, uravnavanje čustev).

V novi izdaji knjige oz. v znanstveni monografiji Kako (še) spodbujati zaposlene: nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž so avtorji zbrali različne metode in pristope, ki jih lahko uporabite v prav vsaki delovni organizaciji. Knjiga tako predstavlja sistematičen, analitičen, celovit in uporaben pregled pristopov za uspešno in učinkovito ravnanje z ljudmi pri delu v številnih fazah (pri pridobivanju in zaposlovanju novih sodelavcev, ocenjevanju uspešnosti, skrbi za razvoj zaposlenih, oblikovanju organizacijske kulture, medkulturnem sodelovanju itd.) ter pri vodenju (komuniciranju, motiviranju, timskem delu itd.).

Tudi tokrat so se uredniki in pisci poglavij potrudili in poenotili strukturo vsakega poglavja. Na začetku je predstavljen nastanek in razvoj posameznega pristopa ter ključna znanstvena spoznanja v zvezi s pristopom. V osrednjem delu sledi predstavitev posameznega pristopa z navedbo namena in ciljne skupine uporabnikov. Ob zaključku poglavja avtorji navedejo zanimive uporabe pristopa.

Delo je namenjeno raziskovalcem, študentom vseh stopenj študija ter številnim praktikom – managerjem, strokovnjakom s področja ravnanja z ljudmi pri delu, mentorjem itd. Vsem naštetim ponuja zanimiv vpogled v sodobne pristope ravnanja z ljudmi pri delu ter navdih za uporabo teh pristopov v praksi.

Urednika knjige sta Eva Boštjančič in Žan Lep.

Knjigo lahko kupite v Knjigarni FF ali do nje prosto dostopate na E-portalu ZZFF.

Želim vam prijetno branje in obilico novih spoznanj!