Prepoznajmo trpinčenje: mobing na delovnem mestu

Photo by Yan Krukov on Pexels.com

“Trpinčenje med sodelavci – žalostno videti, a resnično. Gre za eno najhujših oblik mobinga, ker je žrtev socialno izključena iz kolektiva”. O mobingu in njegovem vplivu na učinkovitost delavcev smo v preteklosti že pisali. V tokratnem prispevku pa študentje raziskujejo različne vrste mobinga, ki so mu izpostavljeni predvsem mladi zaposleni.


Avtorji: Urša Gombač, Marko Lakner, Iza Tomšič

Mobing ali trpinčenje na delovnem mestu je vsako sistematično ali ponavljajoče se, očitno negativno vedenje, usmerjeno proti posamezniku na delovnem mestu. Eden izmed najpogostejših primerov mobinga je mobing s strani nadrejenega, pri čemer so komentarji s strani nadrejenega pogosto posredni in v obliki provokacij.

Skozi kratek in zabaven video avtorji predstavijo ta pereč in resen problem v svetu dela, ki vpliva tako na učinkovitost kot tudi na počutje posameznika. Osredotočajo se predvsem na študentsko populacijo in populacijo mladih zaposlenih, saj se jim zdi, da se ti zaradi želje po dokazovanju in neizkušenosti pogosto niti ne zavedajo, da so žrtve mobinga. Prvi korak pri preprečevanju mobinga je prepoznava tega pojava – v kolikor vas zanima kakšne pojavne oblike vse poznamo, vas vabimo k ogledu posnetka.