Spreminjanje organizacijske klime

Osnova vsakega spreminjanja klime je njeno obvladovanje. Vprašati se moramo, kakšno klimo želimo usvtariti, da pride do želenih sprememb in ali bo spremenjena klima izboljšala ali poslabšala objektivne rezultate organizacije.

Spremeniti klimo pomeni spremeniti doživljanje bistvenih situacij tako, da pri delavcih izzovemo želeni način odzivanja, ki nam omogoča doseganje postavljenih ciljev. Kakšni so načini, s katerimi se lahko lotimo sprememb organizacijske kulture si oglejte v spodnjem posnetku, kjer dr. Aleksander Zadel spregovori tudi o tem, kaj je organizacijska kultura in kaj jo določa,  kako se prepletata klima in kultura, ter kakšna je vloga vodstva pri gradnji klime in kulture.