Osebnostna integriteta in pripadnost karieri

Pri izbiranju kandidatov za delo se v praksi uporabljajo različne mere osebnosti, med drugim tudi merjenje osebnostne integritete. Osebnostna integriteta se v psihologiji dela in organizacije nanaša na merjenje usmerjenosti k antiproduktivnemu vedenju pri delu (npr. kraja, absentizem, zamujanje na delo…). Avtorica diplomske naloge, Leonida Sukič, je proučevala razlike v odgovarjanju kandidatov za zaposlitev, že izbranih posameznikov za delo ter splošno populacijo na Vprašalnik o integriteti in Vprašalnik pripadnosti karieri ter povezave med integriteto in pripadnostjo karieri.

Rezultati raziskave kažejo na možnost obstoja socialne zaželenosti v odgovarjanju kandidatov za zaposlitev na Vprašalnik o integriteti in Vprašalnik pripadnosti karieri. Sočasno je preučevala integriteto in pripadnost karieri, česar v svetovni strokovni literaturi ne zasledimo. Pokazala je na možne pozitivne povezave med integriteto in pripadnostjo karieri. Predvsem je bila visoka stopnja integritete značilna za posameznike, ki so psihološko trdni pri obvladovanju okoliščin, ki so za razvoj kariere manj optimalne. Raziskava lahko služi kot pripomoček pri raziskovanju teh področij v prihodnje.

 Več o tej temi si lahko preberete v diplomski nalogi Osebnostna integriteta in pripadnost karieri.