Starejši na delovnem mestu

V študijskem letu 2014/15 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Ana Bujišič, Eva Kramar in Sanja Roškarsta so posnele kratek film z naslovom Starejši na delovnem mestu. V filmu izpostavljajo nekaj težav, s katerimi se soočajo starejši zaposleni, njihove prednosti na delovnem mestu, doprinos k delu ter prenos znanja in izkušenj na mlajše sodelavce.