Kako zavzeti ste pri vašem delu? (rezultati ankete)

Brez naslova

Tematika zadnje ankete, ki ste jo reševali med preteklim poletjem se je nanašala na delovno zavzetost. Glede na vaše odgovore lahko sklepamo, da skoraj polovico vprašanih (45%) njihovo delo večino časa veseli. Nekateri ste odgovorili, da vas delo napolni z energijo (19%), manjši delež  vprašanih (10%) pa njihovo delo tako prevzame, da nimajo časa za druge aktivnosti. Najmanjkrat je bil izbran odgovor  ‘moje delo me dolgočasi’, in sicer sta odgovor izbrala le dva udeleženca (7%). Relativno visok pa je bil delež odgovorov ‘svoje delo opravljam samo zato, ker moram’ (19%).

Delovno zavzetost lahko opišemo kot neko vrsto notranje motivacije zaposlenega, zato je ravno pravšnja stopnja zavzetosti na delovnem mestu zaželena in v marsikaterih podjetjih tudi spodbujana. Visoko zavzeti zaposleni je tako fizično kot miselno in čustveno vpet v delo in delovne naloge. Ima veliko energije, je mentalno fleksibilen pri delu, pripravljen je na dodatne napore, poleg tega pa je tudi popolnoma usmerjen na delovno nalogo. Zaposleni z visoko stopnjo delovne zavzetosti ob izvajanju dela občuti izziv, zanimanje, pomembnost in pomen. Rezultati naše ankete kažejo, da so posamezniki, ki so v anketi sodelovali relativno zavzeti za svoje delo, saj so najpogosteje izbirali odgovore, ki njihovo delo opisujejo kot zadovoljujoče in smiselno (‘moje delo me napolni z energijo’, ‘moje delo me večino časa veseli’). Visoka delovna zavzetost, za katero bi lahko rekli, da je značilna za posameznike, ki so v anketi izbrali odgovor ‘moje delo me tako prevzame, da nimam časa za druge aktivnosti’, je do neke mere dobrodošla tako za zaposlenega kot njegovega delodajalca. Lahko pa predstavlja tudi dejavnik tveganja za občutek tesnobnosti in frustracije zaradi prepletanja zasebnega in službenega življenja.

Za tiste, ki so v anketi odgovorili, da jih delo dolgočasi ali da svoje delo opravljajo samo zato, ker morajo, lahko sklepamo, da so manj motivirani in zavzeti za svoje delo. Razlogi za to so lahko različni, pogosto pa je manjša delovna zavzetost povezana tudi s premajhnim številom sprememb, novosti in izzivov na delovnem mestu zaradi česar zaposleni doživljajo svoje delo kot manj stimulativno in smiselno. Vsekakor lahko zaključimo, da je pomembna naloga tako zaposlenih kot njihovih delodajalcev iskanje načina dela ter vsebine dela, ki bosta zaposlenemu omogočala doživljanje vitalnosti, predanosti ter vpetosti v delo. Z zagotavljanjem optimalnega nivoja delovne zavzetosti (ne prenizke in tudi ne previsoke) bodo zaposleni bolj motivirani, zadovoljni ter tudi uspešni pri svojem delu.

Zanimive povezave:

https://psihologijadela.files.wordpress.com/2014/03/delovna-zavzetost.pdf

http://www.engageforsuccess.org/about/what-is-employee-engagement/

https://www.youtube.com/watch?v=y4nwoZ02AJM