Kakšne posledice bi imelo dopuščanje domačih živali na delovnem mestu? (rezultati ankete)

živali
V zadnji anketi ste odgovarjali na vprašanje o tem, kakšne posledice bi po vašem mnenju imelo dopuščanje domačih živali na delovnem mestu. Kot vemo, so psi in druge živali v zadnjem času postali pomembni partnerji pri terapevtskem delu, v bolnišnicah, kot spremljevalcih slepih in slabovidnih ter pri učenju otrok z učnimi težavami. Vse bolj pogosto pa so psi in druge domače živali dobrodošle tudi v delovnih organizacijah. Skoraj polovica udeležencev (47%) v naši anketi meni, da bi se ob prisotnosti domačih živali na delovnem mestu bolje razumeli in dobro počutili. Rose in Wells (2006) sta v svoji študiji ugotovili, da psi na delovnem mestu res pripomorejo k boljšemu počutju tako zaposlenih kot strank ter k povečanju socialne interakcije. Prav tako so raziskovalci na univerzi Virginia Commonwealth (Barker idr., 2012) s pomočjo merjenja ravni kortizola v slini zaposlenih ugotovili, da so imeli ob koncu delovnega dne tisti zaposleni, ki so čez dan imeli ob sebi svojega psa nižjo raven stresa kot tisti, ki psa niso imeli ob sebi.

Glede na našo anketo se je pokazalo, da približno tretjina (34%) kljub vsemu meni, da bi domače živali na delovno mesto vnesle zmedo. Res je, da obstajajo tudi nekateri dejavniki tveganja, kot na primer morebitne alergije zaposlenih, občutki neugodja ali neustrezno vzgojene domače živali. Približno 8% vas je menilo, da bi prisotnost domačih živali znižala produktivnost. V študiji Barkerja in sodelavcev (2012) je podobno menila približno 20% tistih, ki niso imeli domačih živali. Razlogi za to naj bi bili obnašanje psov, čistoča in hrup. Vendar pa je ob ustrezni previdnosti pri dovoljevanju domačih živali na delovnem mestu kljub vsemu več koristi kot izgub. Nekateri ste menili, da bi se ob dopuščanju domačih živali zvišala produktivnost dela. Podobne povezave s produktivnostjo, in zadovoljstvom zaposlenih ugotavljajo tudi raziskovalci. Christopher Honts je na primer ugotavljal, da so skupine, pri katerih je bil prisoten pes, kazale višje medsebojno zaupanje, skupinsko kohezivnost in intimnost kot skupine, pri katerih psa ni bilo.  O povezavi med domačimi živalmi na delovnem mestu in produktivnostjo si lahko več preberete na naslednji povezavi: http://www.entrepreneur.com/article/237982

Še več o tem: http://www.inc.com/jordan-smith/companies-find-stress-reducing-benefits-of-office-dogs.html