Kognitivna ergonomija

Kognitivna ergonomija se ukvarja z izboljšanjem kognitivnih vidikov človekovega dela in njegovimi interakcijami z delovnimi sistemi, pri čemer v ospredje vedno bolj postavlja pomembnost sodelovanja, torej upoštevanja in oblikovanja programov, s katerimi so ljudje v stiku pri svojem delu. Najpomembnejše kognitivne sposobnosti pri oblikovanju teh sistemov, ki zahtevajo interakcijo človeka in računalnika, so zaznava prostora, deljena pozornost, spomin, analiza napak, odločanje, analiza delovnih obremenitev in nadzor nad procesom. Več o kognitivni ergonomiji si lahko preberete v seminarski nalogi Neže Prelog.