Vloga pozitivnega psihološkega kapitala pri doseganju ravnovesja med zasebnim in poklicnim življenjem

Office and home on seesaw drawing with index finger to balance, one businessman running on

Na ravnovesje med delom in družino vpliva mnogo dejavnikov, psihologi pa so v zadnjem času veliko pozornosti namenili predvsem psihološkemu kapitalu in njegovi vlogi pri ravnovesju. Ta predstavlja pozitivne psihološke lastnosti kot so samoučinkovitost, upanje, odpornost na stres in optimizem, sicer pa ima velik vpliv na učinkovitost in zadovoljstvo v organizaciji. Več o povezavi med psihološkim kapitalom in ravnovesjem med delom in družino, si lahko preberete v v magistrskem delu Maše Smole.