Stekleni strop-karierna ovira

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Kristjan Černič, Domen Hartte, Maja Hočevar, Aleksandar Jerinić, Urša Landekar, Karin Rošker in Nuša Turjak so posneli kratek film z naslovom Učinek steklenega stropa. V videu glavno vlogo odigra moški, ki pa v resnici predstavlja žensko, ki dosega uspehe na akademskem področju, vendar pa na delovnem mestu kljub trudu in sposobnostim ne more napredovati na višji položaj. Cilj filma je ozavestiti javnost o obstoju nevidnih ovir, ki ženskam in nekaterim drugim družbenim skupinam preprečujejo napredovanje na vodilne položaje v organizacijah. Video pa prav tako ponudi rešitev problema in spodbudi gledalca, da postane del spremembe. 

Vabljeni k ogledu!