Ranljive skupine na trgu dela: psihološki pogled na izzive in priložnosti

Avtorji znanstvene monografije so pri seminarju iz organizacijske psihologije v okviru magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani iskali odgovore na vprašanja o možnostih, priložnostih in morebitnih ovirah pri iskanju dela, zaposlovanju in delu predstavnikov ranljivih skupin v Sloveniji.

V monografiji so v vsakem poglavju na sistematičen način predstavljeni pogledi na trg dela skozi oči posameznikov, ki določeni ranljivi skupini pripadajo. Gre za posameznike, ki usklajujejo delo in družino (nosečnice, starši samohranilci in starši otrok s posebnimi potrebami), zaposlene, ki pri iskanju službe in delu zaznavajo družbeno diskriminacijo (posamezniki s končano največ osnovno šolo, starejši zaposleni, brezdomci in istospolno usmerjeni), posameznike, ki so telesno ovirani ali pa takšne osebe zaposlujejo (paraplegiki, mladi slepi in slabovidni ter njihovi delodajalci), posameznike, ki trpijo za telesnimi ali duševnimi boleznimi (zdravljeni oboleli za rakom, odvisniki od alkohola, depresivno strukturirane osebe, nekdanji odvisniki in osebe z motnjo avtističnega spektra), pa tudi migrante, priseljence in begunce.

Vsako poglavje se zaključi z uporabnimi napotki, ki jih lahko koristno uporabijo tako delodajalci, ki se vsakodnevno srečujejo s takimi posamezniki, kot tudi sodelavci, ki želijo razumeti in učinkovito sodelovati s kolegi, nadrejenimi ali pa podrejenimi, ki imajo morda določene značilnosti katere izmed obravnavanih ranljivih skupin. Znanstvena monografija bo zanimiva tudi za študente različnih smeri študija, ki se pripravljajo na delo z ljudmi (npr. psihologija, pedagogika, andragogika, socialno delo, ekonomija, sociologija, pravo). Nenazadnje pa bo prišla prav tudi vsem ostalim, ki jih izzivi in priložnosti zaposlovanja in dela ranljivih skupin zanimajo.

Znanstvena monografija izide oktobra 2017!