Skrivanje znanja in informacij na delovnem mestu

V podjetjih se neredko dogodi, da sodelavci med seboj ne delijo vseh informacij, jih skrivajo ali celo lažejo. V kratkem filmu so predstavljeni razlogi za takšno vedenje. Pojasnjeno je tudi, kako to vpliva na uspešnost in odnose v podjetju ter kako se s težavo soočiti.

V študijskem letu 2016/17 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Žan Lep, Maša Matavš, Katarina Robnik in Alina Fabris Sauer so tako posneli filmček z naslovom Skrivanje znanja in informacij na delovnem mestu.

Če želite o tej temi izvedeti še kaj več, pa na tej povezavi najdete seminarsko nalogo Urške Stanec z naslovom Skrivanje informacij in znanja.