Starejši zaposleni – odnos med osebnostjo, zadovoljstvom in motivacijo

V večini razvitih držav, med drugim tudi v Sloveniji, se starostna struktura spreminja. Demografski podatki o staranju prebivalstva kažejo, da bo kmalu primanjkovalo mlajše delovne sile, upokojitvena doba pa se bo podaljševala. Tako bo čedalje več starejših zaposlenih. Zato je potrebno poiskati dejavnike, zaradi katerih se bodo starejši zaposleni odločali za nadaljevanje z delom. Hkrati pa bodo dejavniki delodajalcem pomagali pri izkoriščanju potencialov zaposlenega.

Raziskave kažejo, da na odločitev starejših zaposlenih o upokojitvi vplivata predvsem zdravje ter finančne spodbude, vendar pa je pri odločanju o tem, ali bodo ti zaposleni še ostali na delovnem mestu, pomembno tudi zaznavanje organizacije, motivacija ter zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Študentje psihologije so zato v svoji raziskavi preučevali, kako so pri starejših zaposlenih povezani dejavniki njihove osebnosti, motivacije ter zadovoljstva pri delu. V ta namen so oblikovali baterijo vprašalnikov, s katero so merili delovno motivacijo (WEIMS), osebnost (BFI) in delovno zadovoljstvo zaposlenih (Lestvica delovnega zadovoljstva). Celotno baterijo je izpolnilo 114 udeležencev, starih med 50 in 71 let. Z analizo poti so ugotovili, da motivacija delno mediira odnos med osebnostnimi lastnostmi in delovnim zadovoljstvom, saj ima ekstravertnost tudi neposreden vpliv na delovno zadovoljstvo. Ključna napovednika v modelu pa sta bila sprejemljivost in odprtost. Več si lahko preberete na spodnjem plakatu (za povečavo kliknite na sliko) ali v njihovi seminarski nalogi.