Dejavniki zgodnjega in kasnejšega upokojevanja

Senior age business man and woman couple. Classy dressed gray haired businessman walking with his wife. Modern colorful flat style vector illustration isolated on white background.

V Sloveniji je bila izvedena raziskava o dejavnikih zgodnjega in kasnejšega upokojevanja. Zajemala je 204 posameznike, starejše od 50 let. Rezultati so pokazali, da se večina namerava upokojiti, ko so pogoji za upokojitev že doseženi oz. preseženi, pri čemer se enak trend kaže pri obeh spolih. Socialno-ekonomski status je pomembno vplival na višjo delovno dobo, medtem ko pozitivna prepričanja o upokojitvi, avtonomija na delovnem mestu ter opora s strani sodelavcev vplivajo na to, da gredo starejši zaposleni v pokoj prej.

Podrobnosti raziskave si lahko preberete v članku in na spodnjem plakatu (kliknite na sliko za povečavo).