Tihi konflikti

Je vaš sodelavec izjemno sodelujoč, a hkrati tudi prikrito kljubovalen? Ali pa vas pušča v dvomih s sarkastičnimi komentarji in prikritimi opombami? Morda svoje obveznosti prelaga na jutri, naloge opravlja površno ali pa se vede, kot da je žrtev nemogoče visokih standardov?

Vedenje, ko posameznik ne zna oziroma ne zmore izraziti svojega neodobravanja, negodovanja, temveč se poslužuje uporabi prikritih, zmedenih in dvoumnih sporočil, lahko označimo kot pasivno-agresivno. Oseba, ki je na ta način napadena, agresijo čuti, vendar je ne more definirati kot direkten napad. Upamo, da vam bo spodnji film v pomoč pri prepoznavi tovrstnega vedenja ter vodilo pri spoprijemanju z njim!

V študijskem letu 2017/18 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smeri grafična in medijska tehnika ter grafične in interaktivne komunikacije) pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in asis. Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Katarina Lipušček, Sinja Stres, Ivana Prem in Vida Peternelj so tako posneli filmček z naslovom Tihi konflikti.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na Life Space Crisis Intervention.