Znanstvena monografija “Ranljive skupine na trgu dela: Psihološki pogled na izzive in priložnosti” sedaj dostopna tudi v pdf-obliki!

Vsi nosimo odgovornost za to, da je v naši sredini prostor tudi za ranljive. Začnemo lahko tako, da vsakega človeka ob prvem stiku presojamo kot nepopisan list papirja, brez oznak, ki jih sicer tako radi dodajamo v vsakdanjem življenju. Tako bomo namesto brezposelnosti, invalidnosti, odvisnosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, starosti ali porekla videli še nekaj drugega.

 

Zaposlovati predstavnike ranljivih skupin je velik izziv in obenem tudi priložnost. Znanstvena monografija Ranljive skupine na trgu dela: Psihološki pogled na izzive in priložnosti je izzšla že novembra 2017, sedaj pa je na voljo tudi v prostem dostopu v pdf-obliki na portalu E-knjige FF.

 

Znanstvena monografija bo koristna tako za delodajalce, ki se vsakodnevno srečujejo s posamezniki ranljivih skupin, kot tudi za ostale zaposlene, ki želijo razumeti in učinkovito sodelovati s kolegi z značilnostmi katere izmed obravnavanih ranljivih skupin. Zanimiva bo tudi za študente različnih smeri študija, ki se pripravljajo na delo z ljudmi (npr. psihologija, pedagogika, andragogika, socialno delo, ekonomija, sociologija, pravo), nenazadnje pa bo prišla prav tudi vsem ostalim, ki jih izzivi in priložnosti zaposlovanja in dela ranljivih skupin zanimajo.

Znanstvena monografija Ranljive skupine na trgu dela: Psihološki pogled na izzive in priložnosti zajema naslednja poglavja:

 • Ranljivi s(m)o tudi zaposljivi
 • Zakaj in kako je nastala ta monografija
 • Zaposlovanje in psihološke perspektive ranljivih skupin na trgu dela
 • Nosečnice na delovnem mestu so ranljiva skupina: da ali ne, to je zdaj vprašanje
 • Usklajevanje družinskih in poklicnih odgovornosti enostarševskih družin
 • Starši otrok s posebnimi potrebami skozi prizmo zaposlovanja
 • Iskanje zaposlitve mladih z osnovnošolsko izobrazbo
 • Močne in šibke lastnosti starejših zaposlenih
 • Izzivi in ovire brezdomk in brezdomcev pri iskanju in pridobivanju zaposlitve
 • Pogledi istospolno usmerjenih posameznikov na diskriminacijo na delovnem mestu
 • Pogled delodajalcev v slovenskih invalidskih podjetjih na zaposlovanje invalidov
 • Težave in izzivi paraplegikov na delovnem mestu
 • Mladi slepi in slabovidni z visoko ali višjo izobrazbo ter njihov vstop na trg dela
 • Zdravljeni za rakom: izkušnje z vrnitvijo na delovno mesto
 • Osebe s sindromom odvisnosti od alkohola v delovnem okolju
 • Nekdanji odvisniki v programu reintegracije: zunanje in notranje ovire na poti do zaposlitve
 • O depresiji je bolje molčati – dejavniki uspešne integracije oseb z depresijo na delovnem mestu
 • Izkušnje oseb z motnjami avtističnega spektra na delovnem mestu
 • Zaposlovanje Hrvatov v Sloveniji
 • Zaposlovanje beguncev v Sloveniji
 • Izkušnje arabske manjšine pri vključevanju na trg dela v Sloveniji
 • Povzetki poglavij/Abstracts
 • Stvarno kazalo

Prelistate jo lahko tukaj!