Upravljanje s talenti

Zaposleni so pri delu najbolj uspešni, kadar lahko izkazujejo svoje sposobnosti. Uspešne organizacije po svetu zato iščejo talentirane posameznike, ki bi lahko povečali njihovo konkurenčno moč na trgu. Upravljanje s talenti je proces, ki vključuje privabljanje talentov, ohranjanje talentiranih posameznikov v organizaciji ter nenehno razvijanje njihovih sposobnosti. Le s skrbno načrtovanim delom lahko izkoristimo njihove potenciale in zagotovimo uspešno organizacijo z zadovoljnimi zaposlenimi.

V literaturi najdemo različne definicije termina upravljanje s talenti. Lewis in Heckman (2006) pojasnjujeta, da v literaturi obstajajo vsaj tri različne rabe omenjenega pojma. Upravljanje s  talenti oziroma delo s talenti je:

  • zagotavljanje, da je prava oseba, ob pravem času, na pravem delovnem mestu,
  • premišljeno in sistematično prizadevanje organizacije, zagotoviti kontinuiteto vodstva na ključnih položajih ter spodbujati individualni napredek posameznikov,
  • upravljanje s ponudbo, povpraševanjem in pretokom talenta skozi človeški kapital.

Več o metodi upravljanja s talenti in o tem, kako jo v podjetju uporabiti, si lahko preberete v seminarski nalogi psihologinje Zale Špat.