Diskriminacija starejših nezaposlenih oseb pri zaposlovanju

Pojem diskriminacija je zelo aktualen in prisoten na trgu dela, tako med mlajšimi kot tudi starejšimi posamezniki. Številne raziskave ugotavljajo, da je starost pomemben dejavnik pri iskanju zaposlitve, tu pa se pogosto pojavlja tudi diskriminacija. Diskriminacija na podlagi starosti ima lahko različen vpliv in zato vodi do številnih posledic pri starejših osebah.

Študentke psihologije je v raziskavi zanimalo, ali imajo osebe, starejše od 50 let izkušnje s starostno diskriminacijo, s kakšnimi težavami se soočajo, ali mislijo, da je starostna diskriminacija upravičena ter kako le-ta vpliva na njihovo počutje in motivacijo za iskanje zaposlitve. S pomočjo polstrukturiranega intervjuja so intervjuvale 15 nezaposlenih oseb, starejših od 50 let, ki trenutno aktivno iščejo zaposlitev v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da ima večina udeležencev osebne izkušnje s starostno diskriminacijo pri iskanju zaposlitve ter menijo, da je le-ta zelo prisotna v Sloveniji. Kot težave, s katerimi se soočajo pri iskanju zaposlitve so večinoma omenjali neodzivnost delodajalcev, nezadostno število prostih delovnih mest in preferiranje mlajšega kadra s strani delodajalcev.

Podrobnosti raziskave si lahko preberete v članku in na spodnjem plakatu (kliknite na sliko za povečavo).