Metoda 360 stopinj

Metoda 360° je pogosta ocenjevalna metoda, ki se uporablja v organizacijski psihologiji in na področju ravnanja s človeškimi viri. Bistvo metode je v tem, da prejme posameznik informacijo o svojem vedenju z različnih zornih kotov, saj ga ocenijo njegovi nadrejeni, podrejeni in kolegi, v nekaterih primerih pa tudi stranke ali zunanji sodelavci. Tovrstna povratna informacija je mogočno orodje za krepitev samozavedanja zaposlenih, organizaciji pa omogoča boljši vpogled v vedenja in kompetence vodilnega kadra. Ob pravilni izvedbi ocenjevalnega procesa lahko metoda 360° služi tudi kot dobro izhodišče za načrtovanje razvoja kadrov ter vpeljevanje sprememb na ravni celotne organizacije.O prednostih in pomanjkljivostih metode, smernicah pri njenem načrtovanju in praktičen primer si lahko preberete v seminarski nalogi psihologinje Rose Žalodec.