Ponudimo priložnost slepim in slabovidnim na trgu dela!

Po podatkih številnih raziskav, so slepi in slabovidni prav tako, in v nekaterih primerih celo bolj, učinkoviti na delovnem mestu kot ostali zaposleni. Z ustreznimi prilagoditvami delovnega okolja in primernimi zadolžitvami so zaradi svoje izjemne motiviranosti, vztrajnosti in sodelovalnosti nepogrešljivi člani tima. Kljub temu pa je v Sloveniji še vedno dokaj visok odstotek nezaposlenih slepih in slabovidnih oseb. Veliko težavo pri tem še vedno predstavlja odnos družbe, v katerem prevladujejo stereotipi in predsodki o slepih in slabovidnih osebah, in dejstvo, da se delodajalci kljub visoki izobraženosti in kompetentnosti slepih in slabovidnih raje odločajo za zaposlovanje videčih posameznikov. Načeloma so delodajalci premalo informirani in ne vedo, kaj lahko od slepega oz. slabovidnega zaposlenega pričakujejo, saj z njimi nimajo izkušenj, iz česar izvirajo zadržanost, strah in podcenjevanje te skupine posameznikov.

V študijskem letu 2017/18 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smeri grafična in medijska tehnika ter grafične in interaktivne komunikacije) pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in asis. Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Jerneja Bizjak, Sandra Klašnja, Ana Pašič, Špela Pašič, Kim Pletikos in Aljaž Rožman so tako posneli filmček z naslovom Zaposlovanje slepih in slabovidnih.