Depresija na delovnem mestu

Infografiki: Glorija Lang in Jana Vrbančič

Depresija na delovnem mestu ni redek pojav in z njo se tekom kariere spopada kar nekaj zaposlenih. Statistike o tem, kako pogosto se depresija pojavlja med zaposlenimi ter koliko denarja in časa se izgubi zaradi zmanjšane produktivnosti zaposlenih z depresijo, so predstavljene na spodnji infografiki. V 80 % primerov je zdravljenje depresije učinkovito za osebo in njeno produktivnost na delovnem mestu. Pomembno je, da zaposleni in delodajalci opogumljajo sodelavce, pri katerih opazijo simptome depresije, k zdravljenju. Pomoč in zdravljenje, ter v splošnem skrb za duševno zdravje zaposlenih, pomembno prispevajo k izboljšanju produktivnosti zaposlenih ter delovanja celotnega podjetja.

V drugi infografiki so predstavljeni nekateri izmed najpogostejših simptomov depresije pri delu. S poznavanjem simptomov bodo zaposleni hitreje prepoznali znake depresivnosti pri sodelavcih ali pri sebi in tako hitreje nudili pomoč in podporo. Predstavljeni  so tudi nekateri izmed dejavnikov tveganja v delovnem okolju za pojav depresije. Vodje morajo biti nanje še posebej pozorni pri oblikovanju delovnih nalog, strukturiranju dela, vodenju, določanju različnih zahtev ipd.