Vpliv zaznavanja družbeno odgovornega ravnanja podjetja na zaposlene

Eksterno družbeno odgovorno ravnanje podjetja se nanaša na organizacijske ukrepe, usmerjene izven podjetja. Gre za navzven usmerjeno družbeno odgovorno ravnanje podjetja kot ravnanje, ki pozitivno vpliva na lokalno skupnost, širšo družbo ter naravno okolje.

Področje družbeno odgovornega ravnanja podjetij postaja vse pomembnejše, saj število izzivov, ki pestijo našo sedanjost in se obetajo naši prihodnosti (npr. globalno segrevanje, onesnaževanje okolja, ustrezna integracija potencialno ranljivih skupin), narašča. Znanost ima moč raziskati in prispevati k razvoju strategij družbeno odgovornega ravnanja podjetij in podrobneje osvetliti, zakaj je za podjetja družbeno odgovorno ravnanje dolgoročno dobra »naložba«. S takšnim ravnanjem podjetja ne prispevajo samo k reševanju določenih problematik, temveč lahko tudi pozitivno vplivajo na lastne zaposlene, dobičkonosnost podjetja, zavzetost in produktivnost zaposlenih, stopnjo fluktuacije zaposlenih, zvestobo kupcev in lastno blagovno znamko. Dobro zastavljene organizacijske strategije družbeno odgovornega ravnanja podjetij lahko poleg številnih neposrednih pozitivnih učinkov na naravo in družbo, ustvarjajo tudi kontekst, v katerem se lahko zaposleni globlje vpletejo v svojo delovno vlogo, so bolj zavzeti in občutijo smisel svojega dela.

Vir: Pexels

Peter Kovač Vujasinović je v svoji magistrski nalogi preverjal, ali zaznave zaposlenih o družbeno odgovornem ravnanju podjetja, v katerem so zaposleni, pomagajo pojasniti in napovedati spremenljivke, kot so delovna zavzetost, občutek osmišljenosti dela, usklajenost vrednot zaposlenih in podjetja ter namero o zapustitvi podjetja. V magistrski nalogi je sodelovalo 370 posameznikov iz treh slovenskih podjetij. Izsledki raziskave kažejo, da se zaznano družbeno odgovorno ravnanje, usmerjeno izven podjetja, pomembno povezuje z vsemi naštetimi spremenljivkami. Najmočneje je bilo povezano z usklajenostjo vrednot posameznika in podjetja ter je pojasnilo 56 % variance usklajenosti vrednot med zaposlenimi in podjetjem. Zaznana družbena odgovornost podjetja, usmerjena izven podjetja, se je najšibkeje povezovala z delovno zavzetostjo in namero o zapustitvi podjetja ter je pri obema spremenljivkama pojasnila 27 % variance.

Za več informacij vas vabimo, da si preberete magistrsko nalogo Petra Kovača Vujasinovića, z naslovom Povezanost zaznav eksterno usmerjenega družbeno odgovornega ravnanja podjetja in spremenljivk zaposlenih.