Kulturna inteligentnost na dlani

V Sloveniji ima delovno dovoljenje 23.102 prebivalcev tujih držav, kar zajema kar 24 % delovno aktivnega prebivalstva. In tu nastopi tudi pojem kulturne inteligentnosti.

Kulturna inteligentnost je po opredelitvah določenih avtorjev edina inteligentnost, ki jo ne moreš pridobiti drugače kot pa z lastnim udejstvovanjem in izobraževanjem. Gre namreč za sposobnost prilagajati se medkulturno raznolikem okolju. Sestavljajo pa jo metakognitivna, kognitivna, motivacijska in vedenjska komponenta.

V študijskem letu 2017/18 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smeri grafična in medijska tehnika ter grafične in interaktivne komunikacije) pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in asis. Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Mare Černuta, Tina Durič, Anamarija Plaznik Šporin, Tesa Robič in Gregor Šorli so tako posneli filmček z naslovom Kulturna inteligentnost.

Več o sami kulturni inteligentnosti pa si lahko na naši spletni strani ogledate še na infografikah Tine Durič in Anamarije Plaznik Šporin ali pa si preberete zanimiv blog avtorice Eve Boštjančič.