Prostovoljci EU za humanitarno pomoč

Infografika: Hana Mavrič

V spodnji infografiki je prikazano, kako skušajo prostovoljci Evropske Unije krepiti zmogljivosti EU za zagotavljanje humanitarne pomoči in okrepiti tudi zmogljivosti ranljivih skupnosti v državah nečlanicah EU.

Pregled dela prostovoljcev EU za humanitarno pomoč