SCAMPER – tehnika za generiranje idej

Photo by LED Supermarket on Pexels.com

Obstaja več tehnik za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja v timih in ena od njih je tudi SCAMPER. Tovrstne metode omogočajo efektivnejše sestanke in spodbujajo ideje, ki so vredne uresničitve.


Avtorica: Aleksandra Erjavec

Ustvarjalnost je v prejšnjem desetletju začenjala postajati vse pomembnejša, zato skušajo menedžerji na različne načine združiti znanje, spretnosti ustvarjalnega mišljenja in motivacijo, da bi pri zaposlenih dosegli čim višjo ustvarjalnost (Gomes Lopes, 2017).

Ena izmed tehnik generiranja idej je SCAMPER (Osborn, 1963 v Tsai, 2019), ki jo je Eberle (1972) razvil z namenom povečati zanimanje za zaznavne in ustvarjalne zmožnosti otrok. Tehnika se lahko uporablja tudi pri reševanju problemov, pri razvoju izdelkov, preoblikovanju literarnih izdelkov na način, da so bolj zanimivi za bralce ipd. (Jesson, 2012).

Po vsem svetu je bilo razvitih več kot 300 tehnik ustvarjanja idej (Hong idr., 2005). Nekatere med njimi so bolj priljubljene, druge manj, in SCAMPER je med slednjimi. V Tajvanu je sicer SCAMPER bil na seznamu 10 najpogosteje uporabljenih tehnik za generiranje idej, a ga uporablja le 1,43 % udeležencev (tehničnih svetovalcev) (Hong idr., 2005). V slovenski raziskavi (Levačič, 2016) velika večina udeležencev (menedžerji in strokovni sodelavci) tehnike SCAMPER ni poznala ali je ni nikoli uporabila. Majhen odstotek udeležencev je poročal, da tehniko uporablja na mesečni (1,2 %) ali tedenski (2,3 %) ravni. 

Tehnika SCAMPER se lahko uporablja individualno ali v skupini in predstavlja akronim za nabor dejanj, ki jih je potrebno uporabiti za miselni problem: S – nadomesti (angl. substitute), C – združi (combine), A – prilagodi (adjust), M – spremeni/povečaj/zmanjšaj (modify/magnify/minimize), P – uporabi za druge namene (put to other uses), E – izloči (eliminate) in R – obrni/preuredi (reverse/rearrange) (Vernon idr., 2016).

Ta dejanja naj bi pomagala spodbuditi pretok novih idej. Vprašanja, ki so del navodil in so opisana v tretjem poglavju seminarske naloge, objavljene spodaj (Uporabnost metode skozi znanstvene raziskave), služijo kot sprožilci za nove ideje, namigi oz. navodila pa se lahko uporabljajo v poljubnem vrstnem redu, zaporedju ali kombinaciji, pri enem problemu niti ni potrebno uporabiti vseh korakov (Vernon idr., 2016).

Tehnika na ta način spodbuja prožen pristop, ki vključuje iskanje in raziskovanje novih smeri, vključno s spremembo perspektive. Tehnika je enostavna za uporabo, saj ne temelji na logičnem pristopu, ampak je intuitivna (Vernon idr., 2016). Tehnika SCAMPER omogoča generiranje novih, ustvarjalnih (Moreno Hernandez idr., 2014 v Vernon idr., 2016) in koristnih idej (Chulvi idr., 2012), v primerjavi z možgansko nevihto pa privede do bolj izvedljivih idej (Lopez-Mesa idr., 2009).

Več o metodi SCAMPER si lahko preberete na spodnji povezavi.

Literatura:

Aasheim, L. (2011). Practical clinical supervision for counselors : An experiential guide. Springer Publishing Company.

Bonk, C. J. in Smith, G. S. (1998). Alternative instructional strategies for creative and critical thinking in the accounting curriculum. Journal of Accounting Education, 16(2), 261–293.

Burke, M. E. (1994). Creativity circles in information management. Librarian Career Development, 2(2), 8–12. https://doi.org/10.1108/09680819410061674

Buser, J. K., Buser, T. J., Gladding, S. T. in Wilkerson, J. (2011). The creative counselor: Using the SCAMPER model in counselor training. Journal of Creativity in Mental Health, 6(4), 256–273. https://doi.org/10.1080/15401383.2011.631468

Cegindir, N. Y. in Oz, C. (2016). Creative pattern cutting experimentations under projection of SCAMPER technique. Idil Journal of Art and Language, 5(23), 941–954. https://doi.org/10.7816/idil-05-23-10

Çelikler, D. in Harman, G. (2015). The effect of the SCAMPER technique in raising awareness regarding the collection and utilization of solid waste. Journal of Education and Practice, 6(10), 149–159.

Chulvi, V., González-Cruz, M. C., Mulet, E. in Aguilar-Zambrano, J. (2012). Influence of the type of idea-generation method on the creativity of solutions. Research in Engineering Design, 24(1), 33–41. https://doi.org/10.1007/s00163-012-0134-0

Eberle, R. F. (1972). Developing imagination through Scamper*. The Journal of Creative Behavior, 6(3), 199–203. https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1972.tb00929.x

Gladding, S. T. in Henderson, D. A. (2000). Creativity and family counseling: The SCAMPER model as a template for promoting creative processes. The Family Journal, 8(3), 245–249. https://doi.org/10.1177/1066480700083005

Gobble, M. A. M. (2014). Beyond brainstorming. Research-Technology Management, 57(2), 60–63. https://doi.org/10.5437/08956308X5702005

Gomes Lopes, R. (2017). A creative information system based on the SCAMPER technique. https://run.unl.pt/bitstream/10362/25161/4/TGI0107.pdf

Gould, D., Block, G. in Cleveland, S. (2018). Using evolutionary systems and ideation techniques to enhance student cybersecurity learning. Proceedings of the 19th Annual SIG Conference on Information Technology Education, 146. https://doi.org/10.1145/3241815.3241836

Gündoğan, A. (2019). SCAMPER: improving creative imagination of young children. Creativity Studies, 12(2), 315–326. https://doi.org/10.3846/cs.2019.11201

Hanesova, D. (2014). Development of critical and creative thinking skills in CLIL. Journal of Language and Cultural Education, 2(2), 33–51.

Hong, J. C., Hwang, M. Y., Lin, C. L. in Cheng, C. M. (2005). A study of the applicability of idea generation techniques. http://120.55.91.217/wp-content/uploads/soft/100914/6-100914001614.pdf

Isaksen, S. G. in Gaulin, J. P. (2005). A reexamination of brainstorming research: Implications for research and practice. Gifted Child Quarterly, 49(4), 315–329. https://doi.org/10.1177/001698620504900405

Islim, O. F. in Karataş, S. (2016). Using the SCAMPER technique in an ICT course to enhance creative problem solving skills: An experimental study. Turkish Online Journal of Educational Technology, 1291–1296.

 Jesson, J. (2012). Developing Creativity in the Primary School. McGraw-Hill Education.

Kaytez, N. in Güngör Aytar, A. (2016). Analysis of the effect of SCAMPER education program on five-year-old children’s creativity. Journal of Human Sciences, 13(3), 5968–5977. https://doi.org/10.14687/jhs.v13i3.4037

Levačič, D. (2016). Ustvarjalne tehnike in spodbujanje ustvarjalnosti v projektnih timih. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/levacic5149.pdf

López-Mesa, B., Mulet, E., Vidal, R. in Thompson, G. (2009). Effects of additional stimuli on idea-finding in design teams. Journal of Engineering Design, 22(1), 31–54. https://doi.org/10.1080/09544820902911366

Mulet, E., Royo, M., Chulvi, V. in Galán, J. (2017). Relationship between the degree of creativity and the quality of design outcomes. DYNA, 84(200), 38–45. https://doi.org/10.15446/dyna.v84n200.53582

Ozyaprak, M. (2016). The effectiveness of SCAMPER technique on creative thinking skills. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 4(1), 31–40. https://dx.doi.org/10.17478/JEGYS.2016116348

Özyaprak, M. in Leana-Taşcılar, M. Z. (2019). The effectiveness of self-regulated learning on teaching SCAMPER technique of creativity. Turkish Journal of Giftedness and Education, 9(1), 16–31.

Poon, J. C. Y., Au, A. C. Y., Tong, T. M. Y. in Lau, S. (2014). The feasibility of enhancement of knowledge and self-confidence in creativity: A pilot study of a three-hour SCAMPER workshop on secondary students. Thinking Skills and Creativity, 14, 32–40. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2014.06.006

Radziszewski, E. (2017). SCAMPER and creative problem solving in political science: Insights from classroom observation. Journal of Political Science Education, 13(3), 308–316. https://doi.org/10.1080/15512169.2017.1334562

Ritter, S. M. in Mostert, N. M. (2016). Enhancement of creative thinking skills using a cognitive-based creativity training. Journal of Cognitive Enhancement, 1(3), 243–253. https://doi.org/10.1007/s41465-016-0002-3

Ritter, S. M. in Mostert, N. M. (2018). How to facilitate a brainstorming session: The effect of idea generation techniques and of group brainstorm after individual brainstorm. Creative Industries Journal, 11(3), 263–277. https://doi.org/10.1080/17510694.2018.1523662

Rule, A. C., Baldwin, S. in Schell, R. (2009). Trick-or-treat candy-getters and hornet scare devices: Second graders make creative inventions related to animal adaptations. The Journal of Creative Behavior, 43(3), 149–168. https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.2009.tb01312.x

Serrat, O. (2017). Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance. Springer.

Sirhajwan, I. (2016). Measuring the application of SCAMPER technique in facilitating creative and critical thinking in composing short stories and poems. Malaysian Journal of Higher Order Thinking Skills in Education, 2, 30–53.

Teixeira, G. C. S. in Maccari, E. A. (2014). Proposition of an alumni portal based on benchmarking and innovative process. Journal of Information Systems and Technology Management, 11(3), 591–610. https://doi.org/10.4301/s1807-17752014000300005

Tsai, L. L. (2019). New SCAMPERS: Reclassifying and redefining thinking skills. International Journal of Innovation Education and Research, 7(1), 136–146. https://doi.org/10.31686/ijier.vol7.iss1.1292

Vernon, D., Hocking, I. in Tyler, T. C. (2016). An evidence-based review of creative problem solving tools: A practitioner’s resource. Human Resource Development Review, 15(2), 230–259. https://doi.org/10.1177/1534484316641512

Wang, K. (2019). Towards a Taxonomy of Idea Generation Techniques. Foundations of Management, 11(1), 65–80. https://doi.org/10.2478/fman-2019-0006