Kako spodbuditi ustvarjalnost pri delu?

Piše: Ines Bušić;   Infografika: Zala Strojnik

»Skozi ustvarjalnost lahko organizacije izboljšajo svoje izdelke in storitve, ki jih nudijo, ter tako za trenutek prehitijo svojo konkurenco. Seveda pa ni dovolj, da rečemo našim zaposlenim »Bodite ustvarjalni!« in pričakovati, da ustvarjalni bodo.«

V zadnjih nekaj desetletjih je veliko govora o ustvarjalnosti v podjetjih oz. o tako imenovani organizacijski ustvarjalnosti. Če v Google iskalnik vnesemo ključno besedo »ustvarjalnost v organizaciji« ali pa »organizacijska ustvarjalnost«, nam ta v manj kot dveh sekundah najde preko 200.000.000 rezultatov. Med temi rezultati lahko najdemo znanstvene in raziskovalne članke, kot lahko tudi najdemo nasvete za izboljšanje organizacijske ustvarjalnosti v podjetju, ki jih pišejo razne poljudne revije. Kaj nam to pove? To nam pove, da je na to temo literature na pretek. Pojavi pa se vprašanje, ali podjetja res sledijo t. i. »korakom« za izboljšanje ustvarjalnosti v njihovem podjetju, oz. ali se sploh trudijo oblikovati tako okolje, da bo ustvarjalnost imela podlago na kateri lahko zraste.

Ko imamo v mislih ustvarjalnost se moramo zavedati, da ne obstaja samo en dejavnik, ki lahko na njo vpliva. Zelo grobo rečeno, na ustvarjalnost vpliva pet različnih dejavnikov – organizacijska klima, lastnosti vodje, organizacijska kultura, viri in spretnosti ter struktura organizacije. Organizacijska klima pomeni, da lahko zaposleni svobodno izražajo svoje zamisli, sodelujejo med seboj, lahko nadgrajujejo svoje predhodne ideje ter lahko svobodno preizkušajo lastne ideje. Lastnosti vodje pa so eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na ustvarjalnost zaposlenih. Pogosto je stvar taka, da je vodja tisti, ki omogoča, ali pa onemogoča, razvoj dejavnikov, ki vplivajo na ustvarjalnost. Vodja mora biti v svojem vodenju demokratičen, ne avtokratski, imeti mora vizijo, ki zajema vrednote organizacije in predstavlja, kakšna naj bi bila in je lahko prihodnost organizacije. Vodja je tudi dobro seznanjen z vsemi zaposlenimi in njihovimi lastnostmi, zato pri oblikovanju skupin, skupaj daje tiste posameznike, ki bodo najbolje sodelovali. Organizacijska kultura mora biti tako oblikovana, da zaposleni lahko odprto med seboj komunicirajo, da si med seboj zaupajo in se spoštujejo, da so nagnjeni k prevzemanju iniciative. Organizacija mora zaposlenim nuditi dovolj različnih virov za njihovo delo. Poleg tega mora imeti oblikovan učinkovit sistem komuniciranja med zaposlenimi, ter med zaposlenimi in vodstvom, kot tudi mora delo oblikovati tako, da njihovim zaposlenim predstavlja obvladljiv izziv. Struktura organizacije pa pomeni, da je organizacija usmerjena na dolgoročne cilje, ker na tak način ne kaznuje zaposlenih, po nepotrebnem, ko ne dosežejo takojšnjih rezultatov. Vodstvo mora tudi na pravičen način oceniti delo zaposlenih in jim nudi nagrado za njihovo ustvarjalnost – le-ta pa mora zaposlenega notranje motivirati.

Glede na zgornji zapis, je tu kar nekaj dejavnikov, ki omogočajo, da posamezniki znotraj organizacije maksimalno izkoristijo svoje ustvarjalne potenciale. Ob pogledu na takšen seznam bi posameznik pomislil, da je nemogoče zadostiti vsem tem dejavnikom. Osebno menim, da to ni nemogoče. Najpomembnejši del je zavedanje vodstva, kaj lahko pripomore k ustvarjalnosti, in celo, kaj je tisto kar ustvarjalnost zavira. Seveda se ob tem pojavi vprašanje, ali se vodje tega zavedajo? Osebno nimam izkušnje s katero bi lahko odgovorila na to vprašanje, lahko pa izhajam iz izkušenj ljudi, ki jih poznam. Če imajo vodje vizijo, v katero tudi verjamejo, potem se bodo potrudili in naredili vse, da bo čim več dejavnikov, ki vpliva na ustvarjalnost, izpolnjenih. V kolikor pa vodja sledi samo zapisanim pravilom dela in ne poskuša ničesar spremeniti, potem tudi zaposleni ne bodo pretirano motivirani za oblikovanje in podajanje ustvarjalnih idej.

Danes organizacije vse bolj med seboj tekmujejo in iščejo načine, kako prehiteti ena drugo. Eden izmed načinov je skozi ustvarjalnost. Skozi ustvarjalnost lahko organizacije izboljšajo svoje izdelke in storitve, ki jih nudijo, ter tako za trenutek prehitijo svojo konkurenco. Seveda pa ni dovolj, da rečemo našim zaposlenim »Bodite ustvarjalni!« in pričakovati, da ustvarjalni bodo. Zavedati se moramo, kaj na ustvarjalnost vpliva, kaj jo zavira, predvsem pa moramo zelo dobro poznati našo organizacijo in zaposlene, da vemo kam lahko našo organizacijo peljemo, in kaj bo v njej delovalo.