Osebnost na delovnem mestu: ekstravertnost in introvertnost

V spodnjem filmu razkrivamo, kje se pokažejo največje razlike na delovnem mestu med bolj ekstravertiranimi in bolj introvertiranimi posamezniki. V kolikor bi se delodajalci podrobneje spoznali z medosebnimi razlikami, ki so posledica različnih osebnostnih lastnosti, bi svoje zaposlene bolj razumeli, na podlagi tega pa tudi bolj učinkovito usmerjali pri njihovem delu. Tako bi lahko vsak posameznik na delovnem mestu opravljal tiste naloge, ki mu bolj ustrezajo in za katere je zaradi svoje osebnosti primernejši.

V študijskem letu 2017/18 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smeri grafična in medijska tehnika ter grafične in interaktivne komunikacije) pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in asis. Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Kristjan Bahun, Žiga Damjanac, Aleš Djurić, Nik Jurak Uštar in Elena Kučej so tako posneli filmček z naslovom Osebnost na delovnem mestu: ekstravertnost in introvertnost.

V kolikor vas zanima več, vabljeni tudi k branju naših ostalih prispevkov na obravnavano temo: