Prakse slovenskih delodajalcev pri prilagajanju na starajočo se delovno silo

V nekaterih državah evropske unije že izvajajo temeljite prestrukturacije v kadrovanju, tako da vpeljujejo dobre prakse pri delu starejših zaposlenih, z namenom zadržanja starejših delovno aktivnih oseb. V nasprotnem primeru organizacije izgubijo velik nabor izkušenj, znanj in spretnosti. V raziskavi so psihologi preverjali, kakšne prakse pri delu s starejšimi, uporabljajo podjetja Savinjske regije. Ugotovili so, da se sodelujoča podjetja na spremembe na trgu dela prilagajajo spontano, brez sistematičnih ukrepov. Vsa podjetja vključena v raziskavo izvajajo določene ukrepe, ki se nanašajo na vse zaposlene in ne zgolj na starejše. Praksa upravljanja s starejšimi zaposlenimi je lahko pri vsaki organizaciji zelo različna in odvisna tudi od vodstvenega kadra ter stabilnosti podjetja. Podjetja, ki so finančno ali drugače stabilna, se lahko s problematiko starajoče se delovne sile ukvarjajo zavestno in imajo posebna delovna mesta za zaposlene, ki skrbijo za razvoj sistemov dobrih praks.

Podrobnosti raziskave si lahko preberete v članku in na spodnjem plakatu (kliknite na sliko za povečavo).