Vodje slovenskih mikro podjetij: kako doživljajo tehnološke spremembe in s čim se povezuje tehnološka razvitost njihovih podjetij?

Photo by cottonbro on Pexels.com

Tehnologija se na naši strani redno pojavlja kot tema pisanja. Razmišljali smo o njeni vlogi v zdravstvu in svetovanju ter o starejših zaposlenih in njihovem odnosu do nove tehnologije.


Avtorja: Nejc Ašič in Kristina Rakinić

Vodje slovenskih mikro podjetij se zadnjih nekaj let znotraj poslovanja soočajo z različnimi tehnološkimi spremembami, ki jih je prinesla četrta industrijska revolucija.

Raziskava avtorjev je razdeljena na dva dela. V prvem sta preko kvalitativne metode polstrukturiranih intervjujev želela ugotovili, kako so vodje mikro podjetij doživljale in se soočale s tehnološkimi spremembami. V drugem delu, ki predstavlja preliminarno kvalitativno študijo, pa sta želela avtorja ugotoviti, ali obstaja povezava med stališči do tehnologije, računalniško samoučinkovitostjo, anksioznostjo, vezano na tehnologijo, in tehnološko razvitostjo podjetja ter samooceno sposobnosti uporabe različnih tehnologij pri vodjih.

Na vzorcu devetih vodij, s katerimi sta izvedli polstrukturirane intervjuje, sta avtorja prišla do ugotovitve, da vodje tehnološke spremembe zaznavajo različno – štirje menijo, da so slednje dobrodošle. Vodje poročajo o tem, da so se bolj kot njihovo poslovanje spremenili načini in oblike njihovega dela. Šest vodij se je pri uvajanju tehnoloških sprememb v podjetje obrnilo na pomoč strokovnjakov. Pozitivna stališča do tehnoloških sprememb so se izkazala kot pozitivno povezana s tehnološko razvitostjo podjetja, kar kaže na to, da stališča do tehnologije predstavljajo enega izmed glavnih dejavnikov tehnološkega razvoja podjetja. 

Več o tem, kako vodje doživljajo tehnološke spremembe pa si lahko preberete v spodnji datoteki.