Kakšen vodja naj (ne) bom, da se bodo zaposleni dobro počutili?

O vodenju smo že pisali. Vabimo vas k branju prispevkov Vodenje za opolnomočenje zaposlenih in Vodenje organizacij skozi spremembe.


Infografika: Zala Motaln

Do pred nekaj leti se je večina raziskav o izidih, povezanih z načinom vodenja, usmerjala predvsem v to, kako lahko vodstvena vedenja pomagajo pri izboljšanju delovnih rezultatov. Po drugi strani je znatno manj študij bilo narejenih o tem, v kakšnem odnosu so različni stili vodenja z duševnim zdravjem zaposlenih. V metaanalizi so Montana s sodelavci (2017) preučevali prav sledenje. V infografiki so kot primer pozitivne in negativne povezanosti z duševnim zdravjem predstavljeni rezultati za transformacijsko in destruktivno vodenje. 

LITERATURA

Montano, D., Reeske, A., Franke, F. in Hüffmeier, J. (2017). Leadership, followers’ mental health and job performance in organizations: A comprehensive meta-analysis from an occupational health perspective. Journal of Organizational Behavior, 38(3), 327–350.