Vodenje v kriznih situacijah

Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

Vloga vodje je nepogrešljiva pri soočanju moštva ali celotne organizacije s krizno situacijo. Na katere lastnosti dobrega vodje ne smemo pozabiti ob nastopih kriz? Katere spretnosti je potrebno negovati za ustrezno pripravo, ki bo omogočila učinkovito preprečevanje in obvladovanje kriznih situacij?


Infografika: Ana David

Krizno upravljanje (angl. crisis management) je nadpomenka za postopke, ki jih v organizaciji uporabijo za soočanje z nenadnim, motečim dogodkom, ki ogrozi delovanje organizacije, če ostane nenaslovljen.

Organizacije, ki na področju kriznega upravljanja delujejo proaktivno ter sebe in svoje podjetje pripravljajo na učinkovito preprečevanje in obvladovanje kriznih situacij, so v veliki prednosti!

Vodenje v kriznih situacijah. Infografika: Ana David