Kako lahko kot karizmatični vodja motiviram zaposlene?

Photo by fauxels on Pexels.com

Prejšnji teden smo pisali o lastnostih vodenja, ko nastopi krizna situacija. Nekaj časa nazaj pa o lastnostih dobrega vodenja, ki bo opolnomočilo zaposlene in povečalo njihovo motivacijo.


Infografika: Taja Vidonja

Karizmatičnega vodja opredeljuje visoka samozavest, dominantnost, prepričanost v svoja moralna prepričanja ter velik vpliv na druge. Njegova skupina zaposlenih mu je vdana in se močno trudi za doseganje skupnih ciljev.

Preko svojega načina vodenja lahko spreminja posameznikove vrednote in ih motivira za boljše delovanje na delovnem mestu. Predvsem povečuje občutek notranje vrednosti zaposlenih preko višjih pričakovanj, povezovanja ciljev z vrednotami.

Karizmatični vodja in motivacija. Infografika: Taja Vidonja