Pametne droge na delovnem mestu

Photo by Pixabay on Pexels.com

Si kdaj tudi vi želite, da bi imel dan več kot 24 ur? Sodobni zaposleni se na delovnem mestu srečujejo z vse večjimi obremenitvami, pritiski, zahtevami po učinkovitosti, fleksibilnosti in stalni pripravljenosti, zaradi česar se nekateri zatečejo tudi k uporabi oziroma zlorabi pametnih drog ali nootropikov. Njihova uporaba iz leta v leto narašča, vendar se je potrebno zavedati vseh učinkov, ki jih prinašajo s seboj.


Avtorji:  Haris Atajić, Manca Jelenčič, Mateja Šušteršič, Taja Žnidarič

Živimo v času hitrega visokotehnološkega razvoja oziroma četrte industrijske revolucije, ki je spremenila način našega življenja. Od sodobnega zaposlenega se pričakuje, da bo kljub hitremu tempu in stresu sposoben preklapljati med različnimi zadolžitvami, da bo nenehno nadgrajeval svoje znanje in svoje delo opravljal tudi izven delovnega časa.

Eden izmed načinov, ki se jih posamezniki poslužujejo za »povečanje števila ur v dnevu« je uporaba nootropikov oziroma kognitivnih ojačevalcev. Nootropiki so zdravila na recept, ki jih uporabljajo  oziroma zlorabljajo zdravi posamezniki z namenom izboljšanja svojega spomina, pozornosti, učenja, načrtovanja, odločanja in reševanja problemov. Zaradi relativno lahke dostopnosti se jih poslužujejo tudi študenti pri nas in po svetu.

Njihova uporaba ima tako prednosti kot slabosti, dejstvo pa je, da iz leta v leto narašča. Z razvojem tehnologije so se pojavile tudi večje zahteve od zaposlenih na delovnem mestu in nootropiki so samo eden izmed mnogih načinov, kako jim lahko zadostijo.

V kratkem filmu Pametne droge na delovnem mestu smo skušali predstaviti, kaj so nootropiki, kako učinkujejo, kakšne stranske učinke imajo, njihovo razširjenost med študenti in zaposlenimi ter kako je njihova uporaba povezana s spremembami na delovnem mestu, ki jih prinaša četrta industrijska revolucija.